Tulkkauksen tarve hätäpuheluissa lähes tuplaantui

Julkaisuajankohta 10.1.2024 8.59
Tiedote

Hätäkeskuspäivystäjä voi käyttää apunaan tulkkauspalvelua, jos yhteistä kieltä avuntarvitsijan kanssa ei löydy. Vuonna 2023 hätäilmoituksia tulkattiin ennätysmäärä.

Hätäkeskuslaitoksen kehittämispäällikkö Tommi Hopearuohon mukaan tulkkausta vaativissa hätäilmoituksissa hätäkeskuspäivystäjän on selvitettävä soittajalta ensin oikea kieli. Sen jälkeen päivystäjä ottaa yhteyden tulkkiin, joka lisätään samaan puhelulinjaan avuntarvitsijan ja hätäkeskuspäivystäjän kanssa. 

Vuonna 2023 tulkattiin 1056 hätäilmoitusta, joka on lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 2022 verrattuna (575 kpl). Tulkattuja kieliä oli yhteensä 29. Suurin osa tulkatuista kielistä koski venäjän (540 kpl), ukrainan (267 kpl) ja arabian (78 kpl) kieliä. 

– Niin kansalliset kuin kansainvälisetkin ilmiöt heijastuvat perinteisesti hätäilmoituksiin, ja näkyvät näin myös hätäilmoitusten tulkkaustarpeessa. Ukrainan kielen tulkkia tarvittiin vuonna 2021 vain kolme kertaa, kun vuonna 2023 määrä oli 267. Venäjä ja arabia ovat olleet aina tulkatuimpien kielten kärjessä, kertoo Hopearuoho.

Harvinaisten kielten kohdalla hätäkeskuspäivystäjän haasteena on tunnistaa kieli. Tulkkauksen tarvetta oli viime vuonna muun muassa darin, bosnian, turkin kurmandzin, tigrinjan ja serbian kielisille hätäilmoituksille.

– Mikäli avuntarvitsija ja päivystäjä eivät löydä kommunikointiin yhteistä kieltä, päivystäjä pyrkii selvittämään, mitä kieltä soittaja puhuu, jotta tulkki voidaan kutsua linjalle. Tulkit ovat tavoitettavissa sopimuskumppanimme kautta vuorokauden ympäri, mutta yhteyden saamisessa voi kestää minuutteja. Haasteena prosessissa on se, että avuntarvitsija turhautuu odottamiseen ja katkaisee puhelun ennen tulkin tavoittamista.

Tommi Hopearuoho muistuttaa, että avun saa nopeammin, jos paikalla on henkilö, joka osaa kommunikoida suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

– Esimerkiksi maahanmuuttajaperheissä koulua käyvät lapset osaavat monesti puhua suomea tai vähintään englantia, ja voivat näin auttaa tietojen antamisessa.

Lähtökohtana Hätäkeskuslaitoksessa on, että kotimaisten kielten lisäksi englanninkieliset puhelut käsitellään ilman tulkkausta. Tulkkaus on Hätäkeskuslaitoksen tarjoamaa lisäpalvelua, jonka avulla pyritään lisäämään yhdenvertaisuutta. Palvelu on ollut käytössä Hätäkeskuslaitoksessa vuodesta 2013 alkaen.

Maahanmuuttajille suunnatut opetusvideot hätänumeron ja tulkkauspalvelun käytöstä Suomi Taskussa -sivustolla:

Hätänumero 112 englanniksi

Hätänumeron tulkkipalvelut englanniksi

Hätänumero 112 darin kielellä

Hätänumeron tulkkipalvelut darin kielellä

Hätänumero 112 arabian kielellä

Hätänumeron tulkkipalvelut arabian kielellä

Hätäkeskuspalvelut