Behovet av tolkning vid nödsamtal nästan fördubblades

Utgivningsdatum 10.1.2024 8.59
Pressmeddelande

Nödcentraloperatören kan använda en tolktjänst om hen inte kan hitta ett gemensamt språk med den hjälpbehövande. Under 2023 tolkades ett rekordstort antal nödanmälningar.

Tommi Hopearuoho, utvecklingschef vid Nödcentralsverket, berättar att vid nödanmälningar som kräver tolkning ska nödcentraloperatören ta reda på vilket språk den som ringer talar. Därefter kontaktar operatören en tolk som kopplas till samma telefonlinje som den hjälpbehövande och nödcentraloperatören använder. 

Under 2023 tolkades 1 056 nödanmälningar, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2022 (575 anmälningar). Det totala antalet tolkade språk var 29. De mest tolkade språken var ryska (540), ukrainska (267) och arabiska (78). 

− Både nationella och internationella fenomen återspeglas vanligen i nödanmälningarna, och syns därmed också i behovet att tolka anmälningarna. En tolk till ukrainska behövdes endast tre gånger under 2021, jämfört med 267 gånger under 2023. Ryska och arabiska har alltid hört till de mest tolkade språken, säger Hopearuoho.

När det gäller sällsynta språk är utmaningen för nödcentraloperatören enligt Tommi Hopearuoho att identifiera språket. I fjol behövdes det tolk för nödanmälningar på bland annat dari, bosniska, turkiska, kurmanji, tigrinja och serbiska.

− Om den hjälpbehövande och nödcentraloperatören inte hittar ett gemensamt kommunikationsspråk, försöker operatören ta reda på vilket språk den som ringer talar, så att en tolk kan kallas till linjen. Tolkar finns tillgängliga dygnet runt via vår avtalspartner, men det kan ta flera minuter att komma i kontakt med dem. Utmaningen i processen är att den hjälpbehövande blir frustrerad över att vänta och avbryter samtalet innan man har fått tag på tolken.

Tommi Hopearuoho påminner om att man får hjälp snabbare om det finns någon på plats som kan kommunicera på finska, svenska eller engelska. 

− Till exempel i invandrarfamiljer kan barn som går i skola i Finland ofta tala finska eller åtminstone engelska och på så sätt hjälpa till med att ge information.

Utgångspunkten för Nödcentralsverket är att förutom samtal på de inhemska språken även samtal på engelska hanteras utan tolkning. Tolkning är en tilläggstjänst som Nödcentralsverket tillhandahåller för att öka likabehandlingen. Tolktjänsten har varit i bruk vid Nödcentralsverket sedan 2013.

På webbplatsen Suomi Taskussa finns instruktionsvideor för invandrare om hur man använder nödnumret och tolktjänsten: