Palo- ja rikosilmoitinlaitteet

Hätäkeskuslaitokseen yhdistetty automaattinen paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta sekä laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että hätäkeskukseen. Hätäkeskuslaitoksen valvontaan liitetään vain tarkastuslaitoksen hyväksymiä laitteita.

Hätäkeskuslaitokseen saa liittää rikosilmoitinlaitteita perusteina erityinen suojelu, korotettu henkilöturvallisuus sekä taloudellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, joista säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa (282/2002). Muiden rikosilmoitinlaitteiden osalta palveluja tarjoavat yksityiset turvallisuusalan yritykset sekä operaattorit, jolloin hälytykset on mahdollista saada myös kiinteistön omistajien omiin puhelimiin.

Näin kirjaudut ILMO-järjestelmään

Ilmoitinlaitteisiin liittyviä asiakas- ja sopimustietoja sekä operatiivisessa toiminnassa tarvittavia kohde- ja yhteystietoja päivitetään ja ylläpidetään ILMO-järjestelmässä. 

ILMO-järjestelmään kirjaudutaan käyttämällä pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Tarvitset kirjautumiseen yrityksesi valtuutuksen, jos et ole yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai elinkeinonharjoittaja. Valtuutus tehdään suomi.fi-palvelussa

Yksityiset henkilöasiakkaat käyttävät turvasähköpostia ja tältä sivustolta löytyviä lomakepohjia. Täyttöohjeet löytyvät lomakkeista. 

Uutisia ja tiedotteita ilmoitinlaitteista

null Palo- ja rikosilmoitinlaitteisiin liittyvä sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön joulukuussa

Palo- ja rikosilmoitinlaitteisiin liittyvä sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön joulukuussa

9.11.2021 9.22
Tiedote
ILMO-tunnus.

Ilmoitinlaiteasiakkaat voivat vahvan tunnistautumisen avulla kirjautua ILMO-järjestelmään 1.12.2021 alkaen. ILMO-järjestelmässä asiakas voi tarkastaa ja ylläpitää yrityksen asiakas- ja laskutustietoja sekä palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kohde- ja yhteystietoja.

Ilmoitinlaiteasiakas voi tehdä asiakkuuteen ja laitteisiin liittyvät muutokset ja uudet hakemukset sähköisesti joulukuusta alkaen.

ILMO-järjestelmään siirrytään 112.fi-sivuston kautta. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen. Tunnistautuminen ohjautuu Digi- ja väestöviraston ylläpitämään suomi.fi-portaaliin. Suomi.fi-valtuuksissa henkilöitä voi valtuuttaa asioimaan yrityksen puolesta. 

Ilmoitinlaiteasiakkaan käyttökokemus ja sähköisen asioinnin onnistuminen ovat olleet keskeisiä tekijöitä ILMO-järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hätäkeskuslaitos tiedottaa joulukuussa palvelun käyttöönotosta. 
 

Lisätietoa:

Sähköposti: ilmoitinlaitteet(at)112.fi 
Ilmoitinlaiteasiakkaiden asiakaspalvelunumero: 0295 481 480 (arkisin klo 9-15)

Usein kysyttyä - Ilmoitinlaitteet

Arvonlisävero ja perittävä hinta laskuilla määräytyy sen perusteella, onko laitteisto asennettu kiinteistöön pakollisena vai omaehtoisena.  

Laite hinnoitellaan julkisoikeudellisena suoritteena, jos se on kiinteistössä rakennusvalvonnan tai pelastusviranomaisen määräämä.  Julkisoikeudelliset suoritteet hinnoitellaan omakustannushintaan, jolloin laskuilla ei peritä alvia.

Laite hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, jos laite on omaehtoisena (asiakkaan omasta tahdosta) asennettu. Tällöin laskulla on myös arvonlisävero.

Valtiolla yksittäinen virasto ei ole verovelvollinen, koska Suomen valtio on toiminnasta yhteisesti verovelvollinen. Tähän perustuu, että perimme liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista alvin.

Laskun sisältö perustuu arvonlisäverolaissa (209 B§) säädettyihin laskun sisältövaatimuksiin.
Laskulla näkyvä tilausnumero on laskun tunniste, jonka ILMO-järjestelmä luo automaattisesti. Asiakas ei voi vaikuttaa numeroon.

Asiointipalveluun liittyvä ohjeistus löytyy ILMO-järjestelmän sisältä.  Voit myös soittaa asiakaspalveluumme arkisin kello 9-15. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät tältä sivustolta. 

Pitkäaikaisesta huollosta on kyse silloin, kun huolto ei ala ja pääty saman päivän aikana ja se kestää yli 24 tuntia.
 
Pitkäaikaiseen huoltoon kytkettävä paloilmoitinkohde vaatii aina pelastusviranomaisen lausunnon. Pelastusviranomaisen lausunnon pitkäaikaiselle huollolle hankkii asiakas. Toimita lupatiedot sähköpostiosoitteeseen [email protected]
 
Laskutus jatkuu normaalisti pitkäaikaisesta huollosta huolimatta. Asiakkaalla on myös oikeus testata ilmoitinlaitetta huollon aikana

Voit tehdä muutokset ILMO-järjestelmässä. ILMO-järjestelmään kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella suomi.fi palvelun kautta.  Tarvitset kirjautumiseen yrityksesi valtuutuksen, jos et ole yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai elinkeinonharjoittaja. Valtuutuksen voi tehdä suomi.fi-sivustolla.
 
Henkilöasiakkaat eivät voi kirjautua ILMO-järjestelmään, jolloin muutokset tehdään verkkosivuiltamme löytyvillä lomakkeilla.
 

ILMO-järjestelmään kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella suomi.fi palvelun kautta.  Tarvitset kirjautumiseen yrityksesi valtuutuksen, jos et ole Virre- tietopalveluun merkitty yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai elinkeinonharjoittaja. Valtuutuksen voi tehdä suomi.fi-sivustolla. ILMO-järjestelmän linkin löydät tältä sivulta. 

Henkilöasiakkaat eivät pääse kirjautumaan ILMO-järjestelmään, hakemukset ja muutokset tehdään tältä sivultolta löytyvillä lomakkeilla.

Valtuuksien hakemisesta löydät ohjeet suomi.fi-sivustolta.

Valtuuta henkilö suomi.fi palvelussa käyttämään ILMO-järjestelmän käyttäjäksi kohdasta "Ilmoitinlaitesopimusten ylläpito"

Valtion maksuasetuksen 5 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi myöntää maksun suorittamiselle maksuaikaa. Säännöksen mukaan maksuaikaa ei yleensä tule myöntää yli vuodeksi. Maksuajasta ja sen ehdoista on sovittava kirjallisesti sähköpostilla [email protected] Maksuajalta peritään vuotuista korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Voit reklamoida laskusta kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen: [email protected]

Ole sähköpostitse yhteydessä osoitteeseen [email protected], mikäli tarvitset uuden laskun. Tarkastathan laskutusosoitteesi ILMO-järjestelmästä ja korjaa tarvittaessa. 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja keskimääräinen käsittelyaikamme on 1-2 viikkoa. Käsittely sujuu nopeammin, jos kaikki vaadittavat dokumentit ovat hakemuksen liitteenä.