Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas den 11 februari

Utgivningsdatum 9.2.2022 11.53
Nyhet

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas igen på den nationella nödnummerdagen 11.2.2022 kl. 11.20.

Vid testningen uppdateras varningsmeddelanden i tv och på text-tv:s sida 112. Liksom tidigare testas systemet för nödmeddelanden också i radio.

Nödcentralsverket deltar i testningen genom att förmedla nödmeddelanden via 112 Suomi-appen och publicera dem på Nödcentralsverkets webbplats 112.fi och på Facebook- och Twitter-konton.  
Testet utförs av Rundradion Ab, Digita Oy och Nödcentralsverket. 

Under tiden 11.-13.2.2022 kommer Digita Oy att genomföra en telefonundersökning om mottagandet av varningsmeddelanden. Syftet med undersökningen är att ta reda på genom vilken kanal och vilken tidpunkt medborgarna fått varningsmeddelandet. Uttaget består av 500 finska medborgare över 18 år. I samma förfrågan reder man ut om konsumenten använder YLE:s Nyhetskoll eller 112 Suomi-applikationen.