I 112 Suomi-appen finns nu anvisningar om hur du känner igen symptom på stroke

Utgivningsdatum 11.2.2021 11.51
Pressmeddelande
Henkilö makaa ambulanssipaareilla.

Om en person drabbas av stroke är det livsviktigt att känna igen symptomen och få tillgång till behandling. I 112 Suomi-appen finns nu anvisningar om hur du känner igen symptomen på stroke.

112 Suomi-appens popularitet har fått många säkerhetsaktörer att utveckla sina tjänster i samarbete med Nödcentralsverket. 

- Det är viktigt att en person lätt hittar de uppgifter hen behöver när hen plötsligt behöver hjälp. Vi är glada över att utbudet av tjänster ökar igen. För tillfället har appen drygt 1,8 miljoner aktiva användare och vi hoppas att allt fler kommer ihåg att använda den när det behövs, säger applikationsexpert Sami Suomalainen vid Nödcentralsverket. 

Vid stroke är det viktigt att identifiera symptomen

Med tanke på vården och återhämtningen är det ytterst viktigt att handla snabbt om en person drabbas av en stroke. Det finns bland annat tidsgränser för propplösande behandling och därför är det livsviktigt att identifiera symptom och snabbt få hjälp. Appens anvisningar hjälper nu till att identifiera symptomen på stroke. Anvisningarna är också tillgängliga utan uppkoppling.

- En stroke är alltid en nödsituation. En snabb tillgång till behandling förutsätter dock att den drabbade själv eller andra personer som är närvarande känner igen symptomen på stroke och genast kan ringa nödnumret. Lyckligtvis hjälper också 112 Suomi-appen till att identifiera symptomen i fortsättningen. Och ännu när man kommer ihåg att ringa nödnumret via appen, kan nödcentralen snabbt förmedla närmaste och lämpligaste hjälp till rätt ställe, säger Hjärnförbundets Community Manager Sanna Reuna.

De vanligaste symptomen på stroke är:

  • Förlamningssymptom: I allmänhet nedsatt styrka och/eller känsel i ena armen och/eller ena benet.
  • Hängande mungipa: Den ena mungipan hänger. Personen kan inte le på begäran.
  • Talstörning: Grötigt tal eller svårigheter att hitta/förstå ord.
  • Synstörning: Dubbelseende på båda ögonen, eller synfältsbortfall.


112 Suomi applikationen uppdateras till applikationernas handelsplatser enligt handelsplatsernas villkor fr.o.m. 11.2. Användarna ska uppdatera appen så att alla nya funktioner blir tillgängliga. Identifiering av symptomen för stroke finns i appen på fliken Tjänster under punkten Tjänster/Anvisningar samt Tjänster/Jag behöver hjälp/ Hälsorådgivning och första hjälpen.