Kuopio nödcentral får Hyvän mielen työpaikka® -tecknet

Utgivningsdatum 29.12.2022 10.36
Nyhet
Mieli ry:n vihreä logo, jossa lukee Hyvän mielen työpaikka 2022.

MIELI ry beviljade Kuopio nödcentral Hyvän mielen työpaikka®-tecknet, som är ett tecken för att arbetsgemenskapen har förbundit sig att stärka personalens psykiska välbefinnande och hälsa. Även de övriga nödcentralerna har vidtagit många olika åtgärder för att utveckla välbefinnandet i arbetet.

Nödcentraloperatör Marika Sahlberg berättar att nödcentraloperatörens arbete är psykiskt belastande bl.a. till följd av stress, oförutsägbarhet i arbetet, ständig beredskap och krav på vaksamhet samt ansvaret för att ge livräddande instruktioner. 

– Nödcentraloperatören kan aldrig veta vad följande telefonsamtal för med sig. Det är tyvärr ytterst sällan det är något positivt. Det kan exempelvis gälla en trafikolycka, våldssituation, anmälan om en åldring som inte riktigt klarar sig i hemmet från hemsjukvården eller ett oavsiktligt samtal.

Sahlberg berättar att handläggningstiden för en nödanmälan är kort och under den tiden ska nödcentraloperatören kunna skapa sig en så bra lägesbild som möjligt av händelserna i andra ändan av telefonen. Operatören ska vara skärpt och beredd att ge livräddande anvisningar under hela sitt arbetspass. 

– Det är tungt att vara skärpt under hela arbetspasset på 8-12 timmar. Därför strävar vi efter att i mån av möjlighet hålla tillräckligt med pauser. Under sitt arbetspass måste man kunna tänka på annat än arbetsfrågor en stund, berättar Sahlberg.

Till exempel har man för detta i Kuopio tagit i bruk Mielikki-modellen, som används för att öka de aktiva återhämtningsstunderna i vardagen. Mielikki används för att erbjuda olika alternativ, såsom egenvårdsmetoder för proaktiv vård av det egna sinnet, stresshantering och avslappning.

– Vi måste själva kunna identifiera behovet av avkoppling och hitta de metoder som lämpar sig för just oss. Det finns anvisningar för olika övningar som kan göras under pauserna i vårt pausrum. Den ena gillar att springa i trapporna eller stavgymnastik och den andra återhämtar sig bättre med exempelvis en kort mindfulnessövning eller en liten stund med ett pussel.

Defusing-samtal som hjälpmetod 

I sitt arbete stöter nödcentraloperatören på psykiskt belastande situationer, som kan hänga kvar och tynga sinnet. För att kunna minska på den här ökande belastningen erbjuds nödentraloperatörerna defusing-samtal för att i efterhand behandla de belastande situationerna. Under ett defusing-samtal går man igenom situationen tillsammans med en utbildad kamratledare. Samtalet erbjuder möjlighet att dela de egna erfarenheterna, lugna ner sig och vid behov kartlägga behovet av ytterligare hjälp. 

– Det väsentliga är att det finns samtalshjälp inom den egna arbetsplatsen och det är möjligt att be om hjälpen genast när situationen kräver det. Nödcentraloperatören har absolut tystnadsplikt i sitt arbete, vilket betyder att man måste få gå igenom sådant som trycker en inom arbetsgemenskapen, konstaterar Sahlberg. 

Flera åtgärder för utveckling av välbefinnandet i arbetet

Sahlberg gläder sig åt att man inom hela Nödcentralsverket under den senaste tiden har blivit varse om vikten av en god psykisk hälsa för att bevara och utveckla personalens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet.

– Vi operatörer är inte maskiner som klarar allt utan människor med känslor. Vi vill hjälpa och för att kunna göra det på bästa möjliga sätt måste vi själva må bra, säger Sahlberg.

Elina Rautanen, sakkunnig i arbetsvälbefinnande på Nödcentralsverket, berättar att utöver Kuopio nödcentral också de övriga nödcentralerna har vidtagit mångahanda åtgärder för förbättring av välbefinnandet i arbetet.

– Vi har utfört känsloenkäter, mätningar av hälsokonditionen, sömn- och aktivitetsundersökningar, börjat med stöd till dem som vill sluta använda tobaksprodukter, vi har testat Firstbeat Life-mätningar och erbjudit vår personal individuell coaching. 

Rautanen berättar att Nödcentralsverket under 2023 tar i bruk ett strategiskt, proaktivt perspektiv på ledning av arbetsförmågan. Med modellen för ledning av arbetsförmågan strävar man efter att allt bättre sörja för att personalens arbetsförmåga förblir så bra som möjligt under hela karriären. 

– Vi anser att det viktigaste tyngdpunktsområdet för ledningen av arbetsförmågan finns i början av nödcentraloperatörernas karriärer. Vår uppfattning är att skiftmästarna och cheferna för nödcentraloperatörerna spelar en viktig roll. Vi kommer på ett effektivt sätt åt att påverka den första tiden under karriären genom att stärka deras kompetens i och metoder för ledning av arbetsförmågan och på det sättet trygga ett fortlöpande positivt välbefinnande i arbetet.

Rautanen förväntar sig mycket av det nya året. Enligt henne höjs ledningen av arbetsförmågan vid Nödcentralsverket till en helt ny nivå. 

– Vi strävar efter att ge vårt stöd till nödcentraloperatörerna, så att de kan sköta sitt viktiga och betydande arbete så bra som möjligt, genom att satsa på ledning av arbetsförmågan och välbefinnande i arbetet, konstaterar Rautanen. 

Mieli ry:s tecken för Hyvän mielen työpaikka® (Må bra av jobbet) är ett incitament och en symbol för arbetsplatser som förbinder sig att arbeta för personalens mentala hälsa samt stärka metoder och strukturer som främjar välbefinnandet. Tecknet visar att organisationen vinnlägger sig om personalens välbefinnande och bär sitt sociala ansvar. Tecknet beviljas av MIELI, Psykisk Hälsa Finland rf.