Lär ditt barn att handla i nödsituationer

9.8.2021 13.31
Nyhet
Poika kirjoittaa vihkoon 112.

När skolorna börjar går många barn ensamma i trafiken och är allena hemma. Lär små skolelever att känna igen nödsituationer och ringa nödnumret 112. Det är en viktig medborgarfärdighet som är bra att lära redan en förstaklassare.

Sakkunnig Maija Komu vid Nödcentralsverket berättar att operatörerna alltid försöker ta hänsyn till åldern på den som ringer nödsamtal och anpassa frågor och instruktioner till ett barns förmåga att handla i en nödsituation.  

-    Nödcentraloperatören är en trygg vuxen som hanterar nödsamtalet på ett yrkeskunnigt sätt, lugnar barnet och berättar klart och tydligt vad som händer härnäst. Barnet får svara på frågorna i lugn och ro, trots att situationen är tidskritisk för nödcentralen. Under samtalet ställer operatören inte ledande frågor utan låter barnet berätta vad som hänt med egna ord. 

Ur nödcentralens synvinkel är ett barn ofta duktiga på att ringa nödsamtal eftersom de är vana vid att svara när en vuxen frågar. Barn håller sig till saken och de är uppriktiga. 

-    Däremot kan det vara svårt för barnet att berätta om den exakta positionen. Platsen kan vara mycket bekant, men barnet känner nödvändigtvis inte till adressen eller husnumret. Därför rekommenderar vi att barnet lär sig sin hemadress utantill. Vi kan inte använda lokaliseringsdata för att hitta rätt lägenhetsnummer eller våning. Det är en bra idé att ladda ner mobilappen 112 Suomi på barnets telefon. Det går att ringa nödnumret via appen. På så sätt överförs positionsdata automatiskt till räddningstjänsten, vilket är användbart till exempel när man rör sig i naturen.
 
Då och då händer det att barn busringer 112. Att störa nödtrafiken är ett straffbart brott, eftersom det i värsta fall kan försena hjälpen till dem som är i verklig nöd, vilket kan ha allvarliga följder. Oftast ringer barn och ungdomar ändå i verkliga nödsituationer och uppträder exemplariskt när de ringer nödnumret.

Så lär du ditt barn

Enligt Maija Komu är det viktigt för barnet att förstå när det handlar om en brådskande nödsituation som kräver myndighetshjälp, och när situationen går att hantera på andra sätt. Man kan använda sig av olika exempel. 

-    Om ditt barn är på väg till skolan och ser att någon ramlar omkull med sin cykel och blir liggande utan att röra sig, är det en verklig nödsituation. Eller om barnet lagar mellanmål hemma och det börjar slå upp lågor från brödrosten, är det också en nödsituation. Då är det alldeles rätt att ringa 112. 

När du går igenom de här sakerna med barnet kan du betona att det viktigaste är att svara på de frågor som nödcentraloperatören ställer och att följa instruktionerna. Barnet ska inte avsluta samtalet förrän operatören ger tillstånd att lägga på.

-    Den som ringer 112 behöver inte kunna något utantill, och man behöver inte vara rädd för att ringa. En god tumregel är att om barnet undrar om en situation kräver att hen ringer till nödnumret, då är det bäst att ringa. Nödcentralen utreder nog om ärendet kräver myndighetshjälp, och om det inte gör det ger vi barnet råd om hur hen ska göra, uppmuntrar Komu. 


Kom ihåg-lista 

  • Ladda ner appen 112 Suomi på ditt barns telefon och lär hen att ringa till nödnumret.
  • Lär dig den exakta adressen till ditt eget hem.
  • Ring 112 när det behövs brådskande myndighetshjälp på platsen (akutvård, räddning, polis, socialjour).
  • En nödcentraloperatör svarar på nödnumret. 
  • Svara på de frågor som nödcentraloperatören ställer dig och lyssna på operatörens instruktioner. 
  • Du behöver inte vara rädd för att ringa nödnumret.
Hätäkeskuspalvelut Ikäryhmät Koulutus Viestintä