Nödcentraloperatör beviljas hedersomnämnande för räddningsdåd

Utgivningsdatum 11.2.2023 12.00
Nyhet
Nödcentraloperatör Hanna Valppu som beviljats hedersomnämnandet.

Räddningsföfbundet i Norra Savolax belönar årligen individer inom räddningsbranschen, men även andra som agerat föredömligt vid nåt räddningsdåd. Hedersomnämnandet från år 2022 beviljas åt nödcentraloperatör Hanna Valppu från Nödcentralen i Kuopio. Prisutdelningen ordnas vid Hotell Savonia den 11.2.2023.

Vid uppdraget i fråga hade nödanmälaren gått igenom isen, men lyckligtvis fått fram telefonen och förmått ringa nödnumret. Det var en mycket avlägsen plats, och hen visste att det skulle dröja innan hälpen var framme. Nödsamtalet räckte nästan 50 minuter, och nödanmälaren kämpade för livet vid iskanten tills räddningspersonal slutligen anlände.

– Jag hade inga svårigheter att lokalisera rätt plats snabbt tack vare platstjänsten och datan från mobilen. Enda utmaningen med platsen var vilken rutt jag ska rekommendera, den väg anmälaren själv hade kört eller den rutt som ledde till andra sidan dammen.

– Den tekniska platstjänsten var faktiskt till stor nytta, telefonen positionsbestämdes till precis rätt ställe mitt på dammen dit hjälpen behövdes.

Växelverkan gav kraft att kämpa

Den nödsatta personen började småningom bli kall och utmattad. Han hängde fast vid kanten av isen, isdubbar i bägge händerna och telefonen i högtalarläge. Det kräver en massa jobb att hållas på ytan när fötterna vill vända in under isen.

– Hen behövde ständigt bli uppmuntrad att fortsätta kämpa och hitta krafter.  Vi hann prata om en massa mellan himmel och jord. Jag höll honom informerad om var hjälpen var på kommande, och avkrävde honom att lova mig att inte ge upp.


Räddningspersonalen nådde slutligen platsen, och under de sista minuterna av nödsamtalet frågade Hanna flera gånger den nödställda om hen redan kunde höra deras ljud när de närmade sig honom. De var tvungna att gå närmare en halv kilometer från närmaste väg, och terrängen var svårgenomtränglig.

– Jag tror jag kommer att minnas detta samtal resten av mitt liv. Jag kände glädje över att jag lyckades med mitt jobb och att allt slutade väl. 

– Jag har skött mitt jobb, svarar Hanna när hon frågas hur det känns att få beröm för ett uppdrag man skött väl. Nödcentraloperatörens arbete är väldigt osynligt, men oerhört viktigt.

– Ett långt och utmanande samtal som detta kräver ett lugn och förmåga att växelverka på rätt sätt. Att veta vad man kan tala om i tysta stunder och förmåga att inge hopp och tillförsikt; att allt ännu kommer att få ett lyckligt slut. 
 

Premiering