Nödnumret svarade på 20 617 samtal under julen

Utgivningsdatum 27.12.2022 8.45
Pressmeddelande
Nainen Hätäkeskuspäivystäjän vEn kvinna i uniform av en nödcentralsoperatör framför en skärm med en headset-mikrofon på huvudet.

Flest anmälningar gjordes till nödnumret under jultiden; försämrat allmäntillstånd, ramlat omkull och andningssvårigheter. De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.

Nödcentralerna svarade på 20 617 nödsamtal under tiden 24.12.2022 kl. 00.00 – 26.12.2022 kl. 24.00. Under motsvarande tid året innan var antalet 19 461. Hundra procent av nödsamtalen besvarades inom 30 sekunder (100 % år 2021). 

10 721 (11 075 år 2021) utryckningsuppdrag förmedlades till myndigheterna efter nödmeddelande. Uppdragen fördelades mellan olika sektorer enligt följande: akutvård 62 %, polis 29 %, räddning 5 % och socialjour 4 %. De tre vanligaste larmuppdragen som bokfördes i nödcentralsdatasystemet var försämrat allmäntillstånd, ramlat omkull och andningssvårigheter (försämrat allmäntillstånd, ramlat omkull och andningssvårigheter år 2021). 

Myndighetsaktörernas tre största larmuppdrag var följande: 

Akutvård

 • försämrat allmäntillstånd
 • ramlat omkull
 • andningssvårigheter

Polis

 • vandalism/störande beteende
 • familjevåld
 • störande oväsen

Räddning

 • byggnadsbrand: liten
 • trafikolycka: liten
 • automatiska brandlarm

Socialjour

 • omedelbart behov av omsorg
 • akut bedömning av minderårig persons behov av vård och omsorg
 • hemservice uppdrag