Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

År 2024 går kampanjen under temat "rätt användning av nödnumret". Under nödnummerveckan ges instruktioner för att känna igen nödsituationer, och kampanjen riktas speciellt till barn och ungdomar.
Vad är 112-dagen?

Delta i 112-dagen

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. 
Anmäl ditt evenemang

Bloggen

I Finland får man hjälp i nöd

112-dagen är ett bra tillfälle för var och en att tänka på sin roll som säkerhetsfrämjare eller säkerhetsfostrare. Man kan till exempel börja med att gå igenom säkerhetsfrågor i hemmet.

Mod är att anmäla

När man pratar med unga både på sociala medier, ute och på offentliga platser framkommer det situationer där de upplevt eller sett något brottsligt eller något annat oroväckande, men inte har vågat eller kunnat ringa nödcentralen för att kalla på...

En kedja av hjälpande myndigheter finns bara ett telefonsamtal bort

I en situation där du är i akut behov av hjälp av till exempel sjukvården – skulle du vilja synas på sociala medier i det tillståndet?

Våga ringa 112

"Om patienten bara känt till att hen kan ringa nödnumret, hade situationen kanske inte försämrats. Patienten kan troligtvis aldrig mera bo självständigt hemma, vilket är otroligt sorgligt." 

Öva på färdigheter som skapar säkerhet

Barn och ungdomar kan öva på att ringa nödnumret i skolan, med föräldrar eller i hobbyn. Under sådana övningar är det viktigt att hålla några saker i tankarna.

Tillsammans kan vi minska antalet obehöriga samtal till nödnumret

Vi har redan i flera år varit oroliga över antalet nödsamtal som inte hör hemma på nödlinjen. An-talet är fortfarande stort.

Ett barn vill hjälpa

"Många känslor vaknar i mig när jag hör att den som ringer på nödlinjen är ett barn. Ofta frågar jag mig var de vuxna riktigt befinner sig. Å andra sidan är barn raska och ärliga när de ringer, och med hjälp av nödcentraloperatörens kunnande är det...

Meddelanden och nyheter

null Under nödnummerveckan uppmärksammas beredskapen

Under nödnummerveckan uppmärksammas beredskapen

Utgivningsdatum 6.2.2023 11.20
Nyhet
112-dagens logo och text:

Den riksomfattande säkerhetskampanjen ordnas igen i år under nödnummerveckan 6–12 februari. Kampanjen kulminerar i 112-dagen lördag 11.2. Temat är "Beredskap är en av vardagens små handlingar".

Nödcentralsverket samordnar återigen den riksomfattande säkerhetskampanjen – nu för 26:e gången. 112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma evenemang för att förbättra säkerheten i vardagen.

– Kampanjens syfte i år är att uppmuntra människor till att förbereda sig på olika störningar och undantagssituationer samt förebygga olika farliga situationer. Vi hoppas att medierna också kommer att delta i kampanjen och förmedla beredskapsrelaterad information till sin publik. Tillsammans kan vi främja vardagssäkerheten, säger Katri Kalliomäki, kommunikationssakkunnig vid Nödcentralsverket och projektledare för kampanjen.

Under 112-dagarsveckan påminner Nödcentralsverket om korrekt användning av nödnumret, beredskap för strömavbrott samt användningen av och funktionerna i mobilapplikationen 112 Suomi. I år deltar nödcentralerna i publikevenemang på fem olika orter. 

Nödnummerveckan 6.–12.2.

  • 112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen.
  • Kampanjens festdag är den 11 februari varje år och kampanjen är i gång hela veckan, i år 6.–12.2.
  • 112-dagen som redan har blivit tradition har firats i Finland sedan 1997.
  • Under kampanjveckan kan vem som helst delta i 112-dagen genom att ordna ett publikevenemang tillsammans med andra aktörer, genomföra en temadag till exempel på arbetsplatsen, i skolan eller hobbygruppen eller genom att dela värdefull säkerhetsinformation på sociala medier.
  • 112-dagen är en finsk uppfinning och dagen har firats i Europa sedan 2008. 112-dagen är en EU-omfattande och synlig säkerhetskampanj, som kan bidra till att kommunicera effektivt om säkerheten. Mer information om hur 112-dagen firas finns på dagar finns på Europeiska nödnummerorganisationens (EENA) webbplats och kanaler på sociala medier.
  • Läs mer på 112-dagens webbplats och på kampanjens sociala mediekanaler på Facebook, Twitter och Instagram, #112paiva, #112dagen och #112day
  • Se och ladda ner 112-dagens bilder och material för användning.

Test av systemet för förmedling av varningsmeddelanden på 112-dagen 11.2. kl. 11.20.

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas igen den 11.2. från kl. 11.20. I testet förmedlas varningsmeddelanden till tv och text-tv:s sida 112, radio och appen 112 Suomi. Nödcentralsverket publicerar också varningsmeddelanden på Nödcentralsverkets Facebook- och Twitterkonton.

Läs mer: Varning för fara – Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelanden.

112-dagen Kampanjer

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).