Meddelanden

25.09.2023

Det nya ledningssystemet träder i kraft i början av år 2024

Nödcentralsverkets ledningssystem genomgår en reform. Till följd av detta stärker man nödcentralernas roll ytterligare. Ämbetsverkets nya struktur träder i kraft 1.1.2024 och medför också nya uppgifter och utnämningar.

Pressmeddelande Personal
25.09.2023
20.09.2023

Personalsituationen och arbetstillfredsställelsen blev bättre under början av året

Under början av året rekryterades 61 nya nödcentraloperatörer till Nödcentralsverket, sjukfrånvaron började minska och personalens arbetstillfredsställelse ökade.

Pressmeddelande Personal
20.09.2023
11.08.2023

Betydligt fler nödmeddelanden under första halvåret

Nödcentralsverket fick cirka 1,5 miljoner nödmeddelanden under första halvåret i år. Mängden är 10 procentenheter större än under motsvarande period året innan. Ökning skedde i huvudsak genom kontakter i ärenden som inte hör till nödcentralstjänsterna. Svarstiden på nödmeddelanden låg kvar på en utmärkt nivå.

Pressmeddelande Nödcentralstjänster
11.08.2023
27.03.2023

Nödcentraloperatörerna uppnådde en bra servicenivå trots den ökade arbetsmängden

Nödcentralsverkets personalberättelse för år 2022 har blivit färdig. Nödcentraloperatörernas arbetsmängd ökade, men trots detta kunde svarstiden för nödsamtal minskas till hela tre sekunder.

Pressmeddelande Personal
27.03.2023
26.06.2023

Midsommaren sysselsatte nödcentralerna

Nödcentralsverket tog emot sammanlagt cirka 37 100 nödsamtal mellan torsdagen den 22 juni kl 19 och söndagen den 25 juni kl 24. Under motsvarande tid förra året var antalet nödsamtal 34 200, så ur nödcentralernas synvinkel var midsommaren något livligare än i fjol.

Pressmeddelande Nödcentralstjänster
26.06.2023

Bloggen

Aktivering av könsmedveten kommunikation som en del av genomförandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen

Vi väljer varje dag hur vi kommunicerar och umgås med varandra. I dag ska vi också tänka alltmer på ...
Kommunikation
30.11.2022

Jämställdhet och likabehandling står i centrum för vår verksamhet

Som ett statligt ämbetsverk bygger Nödcentralsverket upp ett Finland som är jämlikt och tryggt för a ...
Nödcentralstjänster Personal
29.09.2022

Tillgång till nödcentralstjänsterna kommer att säkras på teckenspråk

Var och en av oss bör ha rätt att använda vårt modersmål eller förstaspråk när vi har att göra med m ...
Nödcentralstjänster
24.08.2021

Den inre säkerheten skapas med tillräckliga resurser

Statsrådet godkände en redogörelse för den inre säkerheten 20.5.2021 och lämnade den till riksdagen ...
Nödcentralstjänster
27.05.2021