20 uutta hätäkeskuspäivystäjää aloitti työnsä tänään

Julkaisuajankohta 13.6.2022 10.43
Uutinen
Kuva hätäkeskuksesta, missä hätäkeskuspäivystäjiä töissä työpöytiensä ääressä.

Pelastusopistosta valmistui kesäkuun alussa uusia hätäkeskuspäivystäjiä, ja jo tänään he aloittavat työnsä hätäkeskuksissa eri puolilla Suomea. Turun hätäkeskuksessa henkilöstötilanne parani merkittävästi.

Avoimia työpaikkoja oli tarjolla kaikille valmistuneille, ja lisäksi yhteisrekrytointiin osallistui myös kuusi jo aiemmin hätäkeskuspäivystäjän tutkinnon suorittanutta. Henkilöstösuunnittelija Monica Lindh kertoo, että rekrytointi sujui hyvin, ja erityisesti Turun hätäkeskuksen henkilöstötilanne parani merkittävästi.

– Turun hätäkeskuksessa oli haettavana 10 vakituista virkaa ja ne kaikki saatiin täytettyä. Turussa aloitti seitsemän vastavalmistunutta hätäkeskuspäivystäjää, kaksi siirtyi toisista toimipisteistä ja yksi henkilö palasi virastoon lyhyen poissaolon jälkeen. Keravalla aloitti kahdeksan ja Porissa kaksi vastavalmistunutta päivystäjää, Oulussa aloitti yksi vastavalmistunut päivystäjä ja yksi poliisin koulutuksen suorittanut henkilö. Kuopiossa aloitti kaksi vastavalmistunutta päivystäjää sekä kolme henkilöä siirtyi toisesta hätäkeskuksesta Kuopioon. Vaasassa oli kaksi paikka avoinna, mutta sinne ei valitettavasti ollut kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä hakijoita, Lindh kertoo.

Kuusi hätäkeskusta

Suomessa on kuusi hätäkeskusta, ja niissä kaikissa on erisuuruiset tavoitteet henkilöstöresursseille. Keravalla on sekä henkilöstö- että tehtävämäärältään suurin hätäkeskus. Seuraavaksi suurin hätäkeskus on Kuopiossa ja kolmanneksi suurin Turussa. Henkilöstöpäällikkö Antti Koskela kertoo, että henkilö voi hätäkeskuspäivystäjäksi valmistuttuaan hakea sillä hetkellä hätäkeskuksissa avoimena oleviin työpaikkoihin.

– Avoimet vakituiset virat ja määräaikaiset virkasuhteet sijoittuvat hätäkeskuksiin kulloisenkin henkilöstötilanteen mukaisesti. Lähes kaikki pääsivät tässä rekrytoinnissa juuri siihen hätäkeskukseen töihin, mihin halusivatkin. Kaikissa yhteisrekrytoinneissa se ei kuitenkaan ole aina mahdollista.

Koskelan mukaan monet aloittavatkin hätäkeskusuransa jossain toisessa hätäkeskuksessa ja siirtyvät myöhemmin siihen hätäkeskukseen, mihin ensisijaisesti haluavat.

– Jos ei heti Pelastusopistosta valmistuttuaan pääse haluamaansa hätäkeskukseen, on aina parempi hakeutua töihin johonkin hätäkeskukseen. Kokemus hätäkeskustyöstä parantaa mahdollisuutta päästä myöhemmin haluamaansa hätäkeskukseen töihin. Tässäkin yhteisrekrytoinnissa kolme henkilöä siirtyi toisesta hätäkeskuksesta Kuopion hätäkeskukseen, Koskela sanoo.

Uudet hätäkeskuspäivystäjät aloittivat työnsä 13.6. osallistumalla kattavaan perehdytykseen, jonka jälkeen he aloittavat merkityksellisen työn Suomen turvallisuuden eteen. Seuraava hakuaika hätäkeskuspäivystäjän koulutukseen Pelastusopistoon alkaa joulukuussa 2022.

Henkilöstö Koulutus