20 nya nödcentraloperatörer började sitt arbete idag

Utgivningsdatum 13.6.2022 10.43
Nyhet
Kuva hätäkeskuksesta, missä hätäkeskuspäivystäjiä töissä työpöytiensä ääressä.

I början av juni utexaminerades nya nödcentraloperatörer från Räddningsinstitutet och redan i dag börjar de sitt arbete på nödcentraler runt om i Finland. Personalsituationen vid nödcentralen i Åbo förbättrades betydligt.

Det fanns lediga jobb för alla som utexaminerades, och i samrekryteringen deltog dessutom sex personer som redan tidigare fått examen som nödcentraloperatör. Personalplanerare Monica Lindh berättar att rekryteringen gick bra och att särskilt personalsituationen på Åbo nödcentral förbättrades betydligt.

– Vid Åbo nödcentral fanns 10 fasta tjänster och alla kunde tillsättas. Sju nyutexaminerade nödcentraloperatörer började i Åbo, två flyttade från andra verksamhetsställen och en person återvände till ämbetsverket efter en kort frånvaro. Åtta nyutexaminerade nödcentraloperatörer började i Kervo och två i Björneborg, en nyutexaminerad nödcentraloperatör och en person som utfört polisutbildning började i Uleåborg. I Kuopio började två nyutexaminerade nödcentraloperatörer och tre personer flyttade från en annan nödcentral till Kuopio. I Vasa fanns två lediga platser, men tyvärr fanns det inga behöriga sökande där, berättar Lindh.

Sex nödcentraler

Det finns sex nödcentraler i Finland och de har alla olika omfattning på målen för personalresurserna. Kervo har den största nödcentralen både vad gäller personal och uppdrag. Den näst största nödcentralen finns i Kuopio och den tredje största i Åbo. Personalchef Antti Koskela berättar att en person som utexaminerats som nödcentraloperatör kan söka lediga platser som för tillfället är öppna på nödcentraler.

– Lediga fasta tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid finns vid nödcentralerna beroende på den aktuella personalsituationen. Nästan alla i den här rekryteringen fick jobb på den nödcentral som de önskade. I alla samrekryteringar är detta dock inte alltid möjligt.

Enligt Koskela börjar många sin karriär på en annan nödcentral och flyttar senare till den nödcentral där de i första hand vill jobba.

– Om man inte direkt får jobb på den nödcentral man önskar då man utexamineras från Räddningsinstitutet, är det alltid bättre att söka jobb på någon nödcentral. Erfarenhet av arbete på nödcentral förbättrar möjligheten att få jobb senare på den nödcentral man önskar. Även i den här samrekryteringen flyttade tre personer från en annan nödcentral till nödcentralen i Kuopio, säger Koskela.

De nya nödcentraloperatörerna inledde sitt arbete den 13 juni genom att delta i en övergripande introduktion, varefter de börjar ett betydelsefullt arbete för Finlands säkerhet. Nästa ansökningstid till utbildning av nödcentraloperatör vid Räddningsinstitutet börjar i december 2022.

Personal Utbildning