Hätänumero 112 käyttöön EU:ssa 30 vuotta sitten

Julkaisuajankohta 13.7.2021 9.30 | Julkaistu suomeksi 13.7.2021 klo 9.31
Uutinen
Hätäkeskuslaitoksen koulutustila.

Heinäkuussa vuonna 1991 Euroopan unioni päätti ottaa käyttöön yhteisen hätänumeron 112. Sen tarkoituksena oli täydentää kansallisia hätänumeroita ja tuoda kiireelliset hätäpalvelut saataville yhden ja saman numeron kautta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Yhtenäisen hätänumeron tarve maailmalla kehittyi 1900-luvun alussa samanaikaisesti puhelinliikenteen kehittymisen ja kaupungistumisen edetessä. Maailman ensimmäinen hätänumero 999 otettiin käyttöön Lontoossa vuonna 1937. Sitä ennen aina vuodesta 1927 lukien poliisiin, sairaankuljetukseen sekä palokuntaa saatiin puhelimitse yhteys vain postilaitoksen palveluksessa olevan puhelinkeskuksenhoitajan kautta ja pyytämällä häntä yhdistämään hätäpuhelu asianomaiselle viranomaiselle. Järjestely oli kuitenkin hidas ja ruuhkautui helposti erityisesti kiiretilanteessa.

Heinäkuun 29. päivä vuonna 1991 Euroopan unioni päätti, että kaikki jäsenmaat ottavat käyttöön yhteiseksi hätänumeroksi 112. Suomi otti hätänumeron 112 käyttöön ensimmäisten joukossa vuonna 1993.

Yleiseurooppalaisen hätänumeron 112 käyttöönottopäätöksestä EU:ssa on kulunut tänä vuonna 30 vuotta. Heinäkuun 29. päivä vuonna 1991 Euroopan unioni päätti, että kaikki jäsenmaat ottavat käyttöön yhteiseksi hätänumeroksi 112. Suomi otti hätänumeron 112 käyttöön ensimmäisten joukossa vuonna 1993. Siitä lähtien numeroa 112 on tuotu tunnetuksi väestölle eri tavoin. Tunnetuin hätänumeron ympärille kehittynyt kampanjapäivä on 11. helmikuuta eli 112-päivä, joka keksittiin Suomessa ja otettiin käyttöön vuonna 1997. Hätänumeropäivä vakiintui ja sen kautta hätäkeskustoimintaan liittyvää informaatiota on jaettu väestölle joka vuosi. Tänä päivänä hätänumeron 112 tunnettuus Suomessa onkin huippuluokkaa; 97 % tietää Suomessa hätänumeron olevan 112. 

Vaikka päätös hätänumeron 112 käyttöönotosta tehtiin EU:ssa jo vuonna 1991, tuli vasta vuonna 1998 jäsenvaltioiden varmistettavaksi, että kaikki kiinteän puhelimen ja matkapuhelimen käyttäjät voivat soittaa 112-numeroon maksutta. Vuonna 2002 hätänumero 112 tuli pakolliseksi kaikille EU-jäsenmaille. Bulgaria oli viimeinen EU:n jäsenmaa, joka otti 112 numeron käyttöön vuonna 2008. EU:n komissio oli aloittanut vuotta aiemmin oikeustoimet Bulgariaa vastaan, koska maa oli vitkastellut hätänumeron käyttöönotossa. 

Vuodesta 2003 lähtien teleoperaattoreiden on täytynyt välittää soittajan sijaintitiedot hätäkeskukselle tai hätäpalvelukeskukselle, maasta riippuen. Vuodesta 2006 EU:n komissio on televiestintäkomissaari Viviane Redingin aloitteesta käynnistänyt EU-lainsäädännön rikkomisesta johtuvia menettelyitä, mm. 14 jäsenvaltiota vastaan sijaintitietojen puuttumisen vuoksi. 
Vuonna 2009 numerosta 112 tehtiin Euroopan virallinen hätänumero. Vuotta aiemmin helmikuun 11. päivä julistettiin Euroopan yhteiseksi 112-päiväksi Suomen mallin mukaisesti. Tällöin kaikissa jäsenvaltioissa on tarkoitus tehdä EU:n yhteistä hätänumeroa 112 tunnetuksi erilaisilla viestintätoimenpiteillä. EU:n alueella on suuria maakohtaisia eroja hätänumeron toimivuudessa ja tunnettuudessa sekä millä kielellä hätäilmoituksen tekijöitä voidaan palvella. 
Yleiseurooppalaiseksi hätänumeroksi tunnistettua 112-numeroa käytetään myös muissa maissa hätänumerona, mm. Aasiassa. Numero on alkujaan valittu hätänumeroksi jo vuonna 1972.

Käyttämällä numerovalikon alkuosan numeroita nopeutetaan valintaa ja toisaalta käyttämällä yhden numeron sijaan kahta eri numeroa vähennetään merkittävästi virhesoittoja. Kolmen numeron sarja on myös helppo muistaa.

Perusteena numerovalinnalle oli sen helppokäyttöisyys ja selkeys. Käyttämällä numerovalikon alkuosan numeroita nopeutetaan valintaa ja toisaalta käyttämällä yhden numeron sijaan kahta eri numeroa vähennetään merkittävästi virhesoittoja. Kolmen numeron sarja on myös helppo muistaa.
Suomessa hätäkeskuspalveluita on kehitetty valtiollisesti 20 vuotta. Hätäkeskuslaitos perustettiin vuonna 2001, jonka jälkeen hätäilmoitusten vastaanottoon on kehitetty mm. 112 Suomi -sovellus, hätätekstiviesti numeroon 112 sekä nyt kokeilussa oleva hätäilmoituksen tekeminen suomalaisella viittomakielellä. Matkan varrella on tehty paljon muitakin uudistuksia, merkittävin on kuitenkin Suomessa käyttöönotettu verkottunut toimintamalli, mikä mahdollistaa hätäilmoitusten vastaanottamisen ja viranomaisten hälyttämisen kaikista kuudesta manner-Suomen hätäkeskuksesta. 

---

1972 – numero 112 muotoutuu yleisesti maailmalla hätänumeroksi sen helppokäyttöisyyden ja selkeyden vuoksi. Kolmen numeron sarja on helppo muistaa. 

1983 – valtakunnallinen hätänumero 000 otetaan Suomessa käyttöön ja perustetaan yleiset hätäilmoituskeskukset. Tätä aikaisemmin kuntien yhteiset 1950-luvun lopulla perustetut palohälytyskeskukset ottivat vastaan vain palo- ja pelastustoimen hälytyksiä. Muita käyttötarkoituksia varten oli omat numeronsa. 

1991 – eurooppalainen 112-hätänumero esitellään EU:n komissiossa täydentämään kansallisia hätänumeroita ja tuomaan hätäpalvelut saataville kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Heinäkuussa Euroopan unionissa päätetään ottaa käyttöön yhteinen hätänumero 112. 

1993 – Suomi ottaa käyttöön EU:n yhteisen hätänumeron 112.  

1997 – Suomessa vietetään ensimmäistä 112-päivää ja tuodaan EU:n yhteistä hätänumeroa 112 tunnetuksi. 

1998 – EU-sääntöjen mukaan jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että kaikki kiinteän puhelimen ja matkapuhelimen käyttäjät voivat soittaa 112-numeroon maksutta. 

2001 – Hätäkeskuslaki astuu voimaan 1. tammikuuta. Samalla perustetaan uusi valtion virasto nimeltä Hätäkeskuslaitos, jonka tehtävänä on vastaanottaa ja välittää hätäilmoituksia.

2002 – hätänumero 112 tulee pakolliseksi kaikille EU-jäsenmaille. 

2008 – helmikuussa vietetään ensimmäistä Euroopan yhteistä 112-päivää. Jotta 112 saadaan tunnetuksi kaikkialla EU:ssa, Euroopan komissio on yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa julistanut helmikuun 11. päivän Euroopan 112-päiväksi. Kesäkuussa EU:n komissio julkistaa 112-numerolle omistetun verkkosivuston (ec.europa.eu/112), joka sisältää EU:ssa matkustaville tietoa kaikilla virallisilla EU-kielillä. 

2009 – helmikuusta alkaen numerosta 112 tulee Euroopan virallinen hätänumero. 

2011 – Suomessa poliisin oma hätänumero 10022 yhdistetään 112-numeroon.

2015 – kesäkuussa Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön 112 Suomi -mobiilisovelluksen. Sovelluksen kautta soitettaessa hätänumeroon 112 välittyvät hätäpuhelun sijaintitiedot automaattisesti hätäkeskukseen. 

2017 – hätäilmoituksen voi lähettää tekstiviestillä hätänumeroon 112. Palvelu vaatii ennakkorekisteröitymisen. 

2019 – Hätäkeskuslaitos käyttöönottaa kokonaisuudessaan uuden hätäkeskustietojärjestelmän, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin hätäkeskuspalveluiden tuottamisessa. Hätänumeroon 112 soitettaessa voidaan hätäpuhelu vastaanottaa missä tahansa manner-Suomen kuudessa hätäkeskuksessa. 

2021 – kesäkuussa Kela ja Hätäkeskuslaitos käynnistävät kokeilun, jossa hätätilanteessa oleva henkilö voi tehdä hätäilmoituksen suomalaisella viittomakielellä 112 Suomi -sovelluksen kautta. 

Hätäkeskuspalvelut