Huomioi hätänumero 112 nuorten opetuksessa

Julkaisuajankohta 2.2.2024 10.59
Uutinen
Huomioi 112 opetuksessa. #112paiva #112dagen #112day. Oikealla yläreunassa on 112-päivän logo, jossa numero yksi on kirjoitettu vihreä, numero yksi on kirjoitettu punaisella ja numero kaksi on kirjoitettu sinisellä.

Tänä vuonna hätänumeroviikkoa vietetään 5.–11. helmikuuta. Hätänumeroviikko huipentuu EU:n yhteiseen 112-päivään, joka on vuosittain 11. helmikuuta.

Kampanjan kohderyhmänä on tällä kertaa lapset ja nuoret ja teemana hätänumeron 112 oikea käyttö. Kampanjan avulla haluamme vahvistaa hätätilanteiden tunnistamista ja rohkaista toimimaan hätätilanteissa.

Rohkeutta on tehdä hätäilmoitus

Nuoria halutaan muistuttaa siitä, että hätäilmoituksen tekeminen ei koskaan pahenna asiaa. Ilmoittamatta jättäminen sen sijaan voi niin tehdä. Pahoinpitelyn näkeminen, ystävien hengenvaaralliset leikit, lumihankeen sammunut nuori ja perheen sisällä tapahtuva väkivalta ovat esimerkkejä tilanteista, jolloin nuoret voivat miettiä, uskaltaako tilanteeseen puuttua. Rohkeutta on ilmoittaa.

Nuoret voivat myös jännittää puhelimeen puhumista vieraan ihmisen kanssa ja pohtia, osaako hän tehdä hätäilmoituksen. Kampanja muistuttaakin, että hätänumeroon ei tarvitse osata soittaa ja soittaa voi, vaikka puhelimen saldo olisi loppu. Tärkeintä on tunnistaa hätätilanne, soittaa 112 ja vastata hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin.

Materiaaleja eri ikäryhmille

Kutsumme oppilaitokset mukaan tärkeän asian äärelle. Osallistumalla hätänumeroviikon turvallisuuskasvatukseen, tietoisuus hätänumeron oikeasta käyttämisestä lisääntyy ja rohkeus auttaa kasvaa. Nuorissa ja lapsissa on tulevaisuus.

Olemme koonneet esitysmateriaalin, turvallisuuteen liittyvää opetussisältöä sekä keskustelunaiheita, joita opettajat voivat hyödyntää hätänumeroviikolla ja opetuksessa muutenkin. 
Käytä oikein hätänumeroa 112!

112-päivä