Minkälaisiin tilanteisiin hätänumerosta pyydettiin vuodenvaihteessa apua?

Julkaisuajankohta 2.1.2022 9.50
Tiedote
Kuvituskuva

Hätänumeroon tehtiin vuodenvaihteessa eniten ilmoituksia tehtävälajeista ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen, kaatuminen ja muu sairastuminen. Suurin osa tehtävistä välitettiin ensihoidolle.

Hätäkeskukset vastasivat 31.12.2021 klo 18 – 1.1.2022 klo 24 välisenä aikana 14 846 hätäpuheluun. Hätäpuheluista 95 prosenttiin vastattiin 30 sekunnissa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 15 345 ja 95%. 

Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 7458 hälytystehtävää (vuotta aiemmin 7 337 hälytystehtävää). Tehtävät jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: ensihoito 51 %, poliisi 39 %, pelastus 5 %, ja sosiaalipäivystys 5%. 

Kolme yleisintä hätäkeskustietojärjestelmään kirjattua hälytystehtävää olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen, kaatuminen ja muu sairastuminen. 

Viranomaistoimijoiden kolme suurinta hälytystehtävää olivat seuraavat: 

Ensihoito:
1.    Kaatuminen
2.    Muu sairastuminen
3.    Rintakipu

Poliisi:
1.    Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen
2.    Perheväkivalta
3.    Henkilö häiriöksi

Pelastus:
1.    Tulipalo muu: pieni
2.    Tieliikenneonnettomuus: pieni
3.    Rakennuspalo: pieni

Sosiaalipäivystys:
1.    Alaikäisen kiireellinen hoidon- ja huolenpitotarpeen arviointi
2.    Alaikäisen päihteiden ja/tai huumeiden käyttö
3.    Välittömän huolenpidon tarve