I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under årsskiftet?

2.1.2021 11.10
Pressmeddelande

Flest anmälningar gjordes till nödnumret under årsskiftet; vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende, ramlat omkull och försämrat allmäntillstånd. De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.

Nödcentralerna svarade på 14 503 nödsamtal under tiden 31.12.2020 kl. 18 - 1.1.2021 kl. 24. 95 procent av nödsamtalen besvarades inom 30 sekunder. Under motsvarande tid året innan: 14 355 nödsamtal och 99 procent.

7337 utryckningsuppdrag förmedlades till myndigheterna efter nödmeddelande (7429 året innan). Uppdragen fördelades mellan olika sektorer enligt följande: akutvård 48 %, polis 41 %, räddning 5 % och socialjour 5 %. De tre vanligaste larmuppdragen som bokfördes i nödcentralsdatasystemet var vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende, ramlat omkull och försämrat allmäntillstånd. (Året innan: ramlat omkull, vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende och försämrat allmäntillstånd)

Myndighetsaktörernas tre största larmuppdrag var följande: 

Akutvård: 

 1. Ramlat omkull
 2. Försämrat allmäntillstånd
 3. Bröstsmärta

Polis: 

 1. Vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende
 2. Familjevåld
 3. Störande person 

Räddning: 

 1. Brand annan: liten
 2. Vägtrafikolycka: liten
 3. Brand i byggnad: liten

Socialjour: 

 1. Minderårigs användning av alkohol och/eller narkotika 
 2. Brådskande bedömning av behovet av vård och omsorg av barn/minderårig 
 3. Minderårigs försvinnande/rymning eller andra särskilda svårigheter