I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under jultiden?

Utgivningsdatum 27.12.2021 8.17
Pressmeddelande
Illustration

Flest anmälningar gjordes till nödnumret under jultiden; försämrat allmäntillstånd, ramlat omkull och andningssvårigheter. De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.

Nödcentralerna svarade på 19 461 nödsamtal under tiden 24.12.2021 kl. 00:00 – 26.12.2021 kl. 24:00. Under motsvarande tid året innan var antalet 19 587.  Hundra procent av nödsamtalen besvarades inom 30 sekunder (100 % år 2020). 

11 075 (10 626 år 2020) utryckningsuppdrag förmedlades till myndigheterna efter nödmeddelande. Uppdragen fördelades mellan olika sektorer enligt följande: akutvård 61 %, polis 29 %, räddning 6 % och socialjour 4 %. De tre vanligaste larmuppdragen som bokfördes i nödcentralsdatasystemet var försämrat allmäntillstånd, ramlat omkull och andningssvårigheter (försämrat allmäntillstånd, ramlat omkull och bröstsmärta år 2020). 

Myndighetsaktörernas tre största larmuppdrag var följande: 

Akutvård:

 • försämrat allmäntillstånd
 • ramlat omkull
 • andningssvårigheter

Polis:

 • trafikolycka: liten
 • störande oväsen från bostad
 • familjevåld

Räddning:

 • trafikolycka: liten
 • byggnadsbrand: liten
 • byggnadsbrand: medelstor

Socialjour:

 • akut bedömning av persons behov av vård och omsorg
 • omedelbart behov av omsorg
 • hemservice uppdrag