I januari började 30 nya nödcentralsoperatörer jobba

3.2.2021 12.26
Nyhet
Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöä kuvituskuvassa.

För nödcentralsverket började året bra eftersom 30 nya nödcentralsoperatörer inledde sitt arbete. 23 av dem började jobba efter att ha tagit examen från Räddningsinstitutet, och sju personer återvände till ämbetsverket eller flyttade över från polisen för att arbeta som nödcentralsoperatörer.

- Vi är glada att vi fick så många nya nödcentralsoperatörer att börja jobba hos oss redan i början av året. Efter en gemensam introduktionsutbildning har introduktionen fortsatt vid nödcentralerna. Arbetet har börjat bra och på ett metodiskt sätt, säger Taito Vainio, chef för Nödcentralsverket.

Nya nödcentralsoperatörer rekryterades till alla sex nödcentraler. I Kervo började tolv personer sitt arbete, i Åbo åtta, i Björneborg fem, i Uleåborg tre och i både Kuopio och i Vasa en.

- För tillfället har vi 610 årsverken. Tillsammans med inrikesministeriet har vi satt upp ett mål om 630 årsverken. Således behöver vi för närvarande ytterligare 20 nödcentralsoperatörer på heltid. Personalantalet är tillräckligt i Kuopio och Vasa, men situationen vid de övriga nödcentralerna är något sämre. Vi skulle behöva fler nödcentralsoperatörer särskilt i Åbo och Kervo, säger Vainio.

Åtgärder för att förbättra personalsituationen

Syftet är att tillsammans med inrikesministeriet och räddningsinstitutet, som ansvarar för att utbilda nödcentralens personal, hitta en lösning på nödcentralernas resursbrist genom att öka utbildningen av personal för nödcentralerna.

- Vi siktar på att starta två kurser för nödcentralsoperatörer med 24 elever vardera nästa höst, alltså en extra kurs. Detta kräver dock att räddningsinstitutet får anslag för en extra kurs. Vi håller för närvarande på att utarbeta ett förslag om detta med räddningsinstitutet.

Nödcentralsverkets nya strategiperiod startade i början av året och fokuserar på personalens välbefinnande och kompetens. 

- Under de kommande fyra åren kommer vi att satsa stort på att förbättra välbefinnandet i arbetet och utveckla kompetensen på alla nivåer inom ämbetsverket. Att minska omsättningen bland vår personal är ett av målen för strategiperioden, och omsättningen började minska klart redan i höstas. Vårt mål är att kunna tillhandahålla högkvalitativa nödcentralstjänster i enlighet med de uppställda målen, med hänsyn till vår personals välbefinnande i arbetet, säger Vainio.

Henkilöstö Hätäkeskuspalvelut Koulutus Operatiiviset toiminnot Strategia Viestintä