Idag utexaminerades en dubbel omgång nya nödcentralsoperatörer från Räddningsinstitutet

Utgivningsdatum 16.12.2022 14.55
Nyhet
Ett gruppfoto av de som har tagit examen från nödcentralsoperatörskurserna 38 och 39.

Idag har Räddningsinstitutet en festdag då 45 nya nödcentralsoperatörer tagit examen för ett uppskattat och meningsfullt yrke – den första myndighetslänken för hjälp och säkerhet. Nödcentralerna kan erbjuda jobb för alla nyutexaminerade. De utexaminerade underlättar situationen för Nödcentralsverkets operativa personal.

Idag fredagen den 16 december fick de nya nödcentralsoperatörerna, som inledde studierna hösten 2021, sina examensbevis vid Räddningsinstitutet i Kuopio. Den här gången utexaminerades två omgångar nödcentralsoperatörer i stället för en. Att den extrakurs som finansierades genom 2021 års tredje tilläggsbudgetproposition blev av är ytterst viktigt för Nödcentralsverkets framtida serviceförmåga. Nödcentralerna väntar redan på de utexaminerade nödcentralsoperatörerna.

– Vi hoppas alltid att alla som utexamineras från en kurs börjar jobba på nödcentralerna. Nu tog totalt 45 personer examen från de två kurserna och alla skulle kunna få jobb på någon av våra sex nödcentraler. Vi har fått in 43 ansökningar om anställning som nödcentralsoperatör från de utexaminerade och de kan alla placeras på olika nödcentraler efter våra behov, säger Antti Koskela, personalchef vid Nödcentralsverket.

Taito Vainio, direktör för Nödcentralverket, gratulerar stipendiaterna Pauli Manninen och Veena Särkinen.

Taito Vainio, direktör för Nödcentralsverket, överlämnade Nödcentralsverkets stipendier till Pauli Manninen (nödcentralsoperatörskurs 38) och Veena Särkinen (nödcentralsoperatörskurs 39).

De utexaminerade nödcentralsoperatörerna får en lång julledighet eftersom arbetet vid nödcentralerna inleds den 9 januari. De första veckorna går till en introduktion på nödcentralerna, varefter de nya operatörerna gradvis får börja arbeta självständigt på nödlinjen.

De nya nödcentralsoperatörerna börjar i ett yrke vars kunnande och yrkesskicklighet finländarna – även enligt undersökningar – uppskattar och som de upplever att man får likvärdig och jämlik service av. Nödcentralsoperatörerna har en viktig roll när det gäller att upprätthålla en känsla av säkerhet.

Nödcentralsoperatörernas antal och kompetens måste tryggas även framöver

Hur Nödcentralsverkets operativa personal ska räcka till har länge varit ett orosmoment. I år har situationen åtminstone tillfälligt underlättats då man istället för två, vilket är det vanliga, höll tre kurser för nödcentralsoperatörer: en slutfördes maj och två nu i december.

– Antalet mottagna nödmeddelanden per nödcentralsoperatör måste ligga på en rimlig nivå. Ett tillräckligt antal operativ personal är en av förutsättningarna för en god arbetshälsa. Den operativa personalens antal, kompetens och även tillgången till tvåspråkig operativ personal måste tryggas framöver, konstaterar Kari Pastuhov, direktör för Nödcentralsverkets förvaltningsavdelning.

Den extra kursen för nödcentralsoperatörer som nu avslutades fyllde ett behov, men utbildningsvolymen borde öka även framöver. 

– Tack vare den extra kurs som nu slutfördes kommer vi att nå det mål för årsverken som inrikesministeriet och vi hade ställt upp. Men vi kan också se att den nuvarande utbildningsvolymen måste ökas för att vi även i framtiden ska kunna hålla antalet årsverken på den nivå som vi nu har uppnått. Målet för antalet årsverken baserar sig också på att antalet nödmeddelanden ligger kvar på nuvarande nivå, påpekar Taito Vainio, direktör för Nödcentralsverket.

Reformen av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten är på slutrakan. I reformen föreslås att nödcentralsoperatörens grundexamen förblir en yrkesexamen av liknande typ som den nuvarande.

Välkommen att jobba på Nödcentralsverket!

Bilder: Räddningsinstitutet (information tillagd 19.12.2022)

  • Huvudbilden: Ett gruppfoto av de som har tagit examen från nödcentralsoperatörskurserna 38 och 39.
Personal Utbildning