Nödcentralerna väntar redan på nödcentraloperatörer som utexamineras idag

Utgivningsdatum 3.6.2022 12.32
Nyhet
Kuvassa 3.6.2022 Pelastusopistolta valmistuneita hätäkeskuspäivystäjiä.

Idag utexaminerades 21 personer från Räddningsinstitutet och alla erbjuds jobb vid nödcentralerna. De utexaminerade underlättar situationen för Nödcentralsverkets operativa personal vid nödcentralerna.

De nya nödcentraloperatörerna som inledde sina studier i januari 2020, fick sina examensbevis fredagen den 3 juni på Räddningsinstitutet i Kuopio. Nödcentralerna väntar redan på de utexaminerade nödcentraloperatörerna.

– Förhoppningen är att vi får alla utexaminerade på kursen till jobb på nödcentralerna. I Åbo fanns nu 10 lediga tjänster och vid de övriga fem centralerna fanns sammanlagt 20 tjänsteförhållanden för ett år, så situationen är bra för dem som utexamineras – det finns jobb för alla direkt, säger Antti Koskela, personalchef på Nödcentralsverket.

Ansökningstiden för de 10 tjänsterna som nödcentraloperatör och 20 tjänsteförhållandena för viss tid i den offentliga ansökningen löpte ut kl. 12 idag. Utöver kursdeltagare som nu utexamineras har även andra med en nödcentraloperatörs­examen eller polisutbildning också kunnat söka uppgifterna.

– Vi strävar efter att agera snabbt och fatta rekryteringsbeslut för de utexaminerade redan idag. Dokumenten ordnas nästa vecka, konstaterar Koskela.

Jobben kallar redan om drygt en vecka

Semestern för de utexaminerade blir kort, eftersom de förväntas börja jobba redan den 13 juni. Arbetet börjar med 2–3 veckors introduktion på nödcentralerna, varefter de nya nödcentraloperatörerna gradvis får börja arbeta självständigt.

Vi har länge varit oroade över att den operativa personalen inte är tillräcklig. I år underlättas situationen när tre kurser slutförs istället för de traditionella två kurserna för nödcentraloperatörer, en på våren och två i december.

– Vår personalsituation vid Nödcentralsverket blir bättre med små steg och den närmaste framtiden ser ljusare ut. Vi tar också hand om personalens välbefinnande och arbetar långsiktigt för att utveckla välbefinnandet på jobbet. De psykosociala belastningsfaktorerna är stora i nödcentraloperatörens arbete, så introduktion och stöd för upprätthållandet av arbetsförmågan har en stor betydelse, säger Koskela.

Taito Vainio, nödcentralsverkets direktör, välkomnar de nyutexaminerade nödcentraloperatörerna till arbetsgemenskapen.

– De nya nödcentraloperatörerna börjar i ett yrke där kunnandet och yrkesskickligheten värderas högt av finländarna, även enligt undersökningar, och som finländarna upplever att de får likvärdig och jämlik service av. Jämlikhet, likvärdighet och kunnande är också oerhört viktiga värden för oss i vår interna utveckling, berättar Vainio.

Personal Utbildning