De nyutexaminerade nödcentralsoperatörerna började sitt jobb

10.6.2021 11.22
Nyhet
Kuvassa vastavalmistuneita hätäkeskuspäivystäjiä ja teksti

Den 4.6. utexaminerades nya nödcentralsoperatörer från Räddningsinstitutet, och 19 av dessa började sitt jobb som nödcentralsoperatörer den 10.6. vid fyra olika nödcentraler.

- Sommaren är den mest hektiska tiden för nödcentralerna, så vi ville att de skulle börja arbeta så snart som möjligt. Rekryteringarna fördelades på sex nödcentralsoperatörer i Åbo, fem i Björneborg, fyra i Uleåborg och fem i Kervo, säger Antti Koskela, personalchef.

Fördelningen av antalet lediga tjänster mellan de olika nödcentralerna beror på behovet av och planerna på personalresurser i respektive nödcentral. Vissa nödcentraler hade fler sökande än vad de kunde anta – eller vice versa.

- I Kervo kunde man ha rekryterat upp till 11 personer, men det var bara fem personer som sökte tjänst där. Det fanns också nio lediga tjänster i Åbo, men bara fem personer som sökte tjänst där.

Koskela betonar att du kanske inte alltid genast får tjänst på den nödcentral som du har sökt till i första hand. Arbetserfarenhet från en andrahandsnödcentral hjälper dig emellertid att senare få tjänst på den nödcentral som du helst vill arbeta på. 

- Flera personer skulle gärna ha tillträtt en tjänst i Kuopio, men i den här rekryteringen fanns det tyvärr inga lediga tjänster där, liksom inte heller i Vasa. Antalet lediga tjänster och önskemål om placeringsort bland de utexaminerade nödcentralsoperatörerna sammanfaller inte alltid, men vi gör vårt bästa för att sammanjämka dem, säger Koskela.

Han tillägger också att det är värt att söka till alla nödcentraler, eftersom arbetserfarenheten hjälper dig senare att få tjänst på den nödcentral som du helst vill arbeta på. Arbetsgivaren fyller lediga tjänster utgående från behovet av personalresurser. 

- Om du redan har arbetserfarenhet från en nödcentral, är det till fördel när du senare söker anställning på en annan nödcentral – om du alltså inte genast lyckas. Det blir lediga tjänster på olika nödcentraler efterhand som anställda går i pension eller säger upp sig, säger han.

Ljusning i personalsituationen med små steg

Enligt Koskela kommer rekryteringen att förbättra situationen med underskott i årsverken med cirka 10. Det går mot det bättre.

- Dessutom kommer genomförandet av en extra kurs för nödcentralsoperatörer hösten 2021 att minska personalunderskottet på ett betydande sätt. Visserligen kommer verkningarna av den att synas först när kursen avslutats i början av 2023, men riktningen är den rätta. Då kan vi förhoppningsvis lämna bekymren för personalunderskottet och dess verkan på personalens krafter bakom oss, säger han.
 

Henkilöstö Koulutus