"I ett psykiskt påfrestande arbete är det viktigt att också ta hand om arbetskamraten"
Årets 2021 Nödcentralsoperatör är Roope Ojala

21.10.2021 13.30
Pressmeddelande
Nödcentralsoperatör Roope Ojala

Roope inledde sin karriär som nödcentralsoperatör för sex år sedan, vid 22 års ålder, och har hittills hunnit svara på tusentals nödsamtal. Han har varit nöjd med sitt yrkesval, även om bekanta tvivlade i början.

– När jag planerade att söka till Räddningsinstitutet för att avlägga nödcentralsoperatörsexamen var mina bekanta tveksamma till behovet av utbildning. Folk frågade om det behövs en utbildning för det jobbet också? Sedan dess har dock attityderna förändrats, eftersom nödcentralsoperatörernas arbete och utbildning har blivit bekanta genom bland annat tv-serien 112 Nödcentralen. Nu hör jag ofta folk säga att ”jag uppskattar mycket det du gör – jag skulle inte klara av det”.

Roope konstaterar att en enskild person inte nödvändigtvis ringer nödnumret mer än några gånger under sin livstid. Kontaktytan till nödcentralen kan alltså förbli mycket liten. Även om arbetet har blivit mer bekant för allmänheten under de senaste åren, anser han att människor ändå borde förstå nödcentralens verksamhet ännu bättre. 

– Du kan fortfarande inte beställa en ambulans eller polisen från nödnumret som du beställer en taxi. Det är vad många ännu tror. 
Nödcentralsoperatörerna ställer frågor så att de kan plocka ut de relevanta och kritiska fallen från det stora antalet nödsamtal. Den som ringer nödsamtalet måste svara på frågor för att man ska kunna göra en bedömning av situationen så snabbt som möjligt och den behövande får rätt hjälp. Det här är inte möjligt om personen vägrar att svara på frågor.

En nödsituation är ofta mycket oklar i början, men nödcentralsoperatörerna gör en bedömning av situationen redan på ett par minuter. 

– I andra yrken kan du vanligtvis se arbetsobjektet, men vi gör vårt jobb utan att se objektet och gör en bedömning av situationen endast med hjälp av ljudet. Därför är det ytterst viktigt att den som ringer nödsamtalet svarar på alla frågor. 
Nödcentralsoperatörerna utför sitt arbete på grundval av sin utbildning och tar alltid hänsyn till myndigheternas instruktioner och lagar, samt tjänsteansvaret. Nödcentralsoperatörens arbete har mycket högt tempo, det följer noggranna instruktioner och där fattas många beslut under stor press, säger Roope.

Arbetet innebär också mycket samarbete med många olika parter. Vi samarbetar både med den som ringer nödsamtalet, polisen, räddningstjänsten, akutvården, Gränsbevakningsväsendet, socialjouren, järnvägstrafikcentralen, säkerhetskontrollrummen och till exempel metrons kontrollrum. 

– Jag tycker att Finlands nödcentralsystem är det bästa i världen tack vare ett välfungerande samarbete mellan myndigheter. Alla säkerhetsmyndigheter i Finland samarbetar väl med varandra. I ett glest befolkat land måste samarbetet också vara effektivt för att resurserna ska räcka till. Alla strävar efter att en människa i nöd ska få möjligast rätt hjälp. 

Ansvar för arbetsgemenskapens välbefinnande

Roope blev mycket förvånad över utmärkelsen till årets nödcentralsoperatör, eftersom han trodde att hans ringa ålder skulle minska möjligheterna att få den. Valet av Roope till Årets Nödcentralsoperatör påverkades av att han frivilligt utvecklar sig själv och andra, samt främjar gemenskap och tar ansvar för arbetsgemenskapens välbefinnande.

– Jag har försökt göra allt jag kan. Jag har ordnat aktiviteter för välbefinnande på jobbet, och jag har alltid tyckt om att handleda och introducera nya nödcentralsoperatörer som påbörjar sitt arbete. Det är trevligt att kunna dela yrkesskickligheten till andra och stödja nya nödcentralsoperatörer i deras arbete.

Roope gillar den ständiga problemlösningen och variationen i arbetet. Vissa samtal kommer man ihåg efteråt, men vanligtvis blir arbetet kvar på arbetsplatsen när man går hem. 

– Det är viktigt att man inte blir och fundera på samtalen, eftersom vi hanterar tusentals nödsamtal varje år. Vi har alltid tillgång till avlastningssamtal och behovet av ett sådant uppstår när en händelse blir och snurra i huvudet även på fritiden. 

Roope betonar att det inte är en svaghet att söka samtalshjälp i ett psykiskt påfrestande arbete. Det är också viktigt att kollegerna säger till om de märker att en kollega belastas av en situation. 

– Ibland märker en kompis snabbare än en själv att det finns ett behov av samtalshjälp. Vi måste komma ihåg att också se till att kollegerna orkar och fråga om allt är okej. 

Nödcentralernas och nödcentralsoperatörernas arbete görs igen mer känt i filmen Omerta 6/12 som kommer till biograferna i slutet av året. I den kan du också se en glimt av Roope Ojala, Årets Nödcentralsoperatör 2021.

Henkilöstö Palkitsemiset