Hätäkeskuslaitos parantaa saavutettavuutta 112 Suomi -sovelluksen ja 112.fi -verkkosivujen osalta

Julkaisuajankohta 24.9.2021 10.30
Uutinen
Hätäkeskuslaitoksen virkapuvun merkki ja saavutettavuuslogo

Huhtikuussa 2019 voimaan tullut digipalvelulaki velvoittaa julkista sektoria noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Lain taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi. Lisäksi taustalla vaikuttaa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa erityisryhmien osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä.

Hätäkeskuslaitos on auditoinut 112 Suomi -mobiilisovelluksen ja 112.fi -verkkosivuston saavutettavuuden kesän aikana. Sovellusta ja verkkosivua kehitetään kattavien raporttien pohjalta, jotta niitä voidaan jatkossa entistä paremmin käyttää avustavalla teknologialla.

Aluehallintovirasto valvoo digipalvelulain toteutumista

112 Suomi -sovellus on valittu mobiilisovellusten kattavan saavutettavuusvalvonnan ohjelmaan. Sovellus tullaan arviomaan vuoden 2021 tarkastelujaksolla valvovan viranomaisen Aluehallintoviraston (AVI) toimesta. Kesällä toteutetun ulkopuolisen auditoinnin seurauksena Hätäkeskuslaitos on jo käynnistänyt korjaustoimenpiteet saavutettavuuden parantamiseksi sovelluksen osalta ja ne pyritään saattamaan loppuun kevääseen 2022 mennessä.

Verkkosivujen osalta sivusto kattaa jo hyvin saavutettavuusvaatimukset, mutta korjauksia tullaan vielä tekemään. Erityisesti painopiste on navigoinnin ja ruudunlukuohjelman käytön loogisuudessa. Verkkosivusto ei valikoitunut AVI:n laajaan valvontaan tänä vuonna. 

Saavutettavuus koskee kaikkia viraston digipalveluita

Strategiaohjelman 2021-2024 mukaan Hätäkeskuslaitos on sitoutunut tuottamaan laadukasta, luotettavaa ja yhdenvertaista hätäkeskuspalvelua. Hätäkeskuslaitoksen digipalvelujen ja hätäkeskuspalvelujen kehityksessä ja palveluiden tarjoamisessa otetaan huomioon erityisryhmät entistä paremmin. Esimerkiksi tänä vuonna on yhdessä Kelan kanssa käynnistetty kokeilu viittomakielisestä hätäilmoituspalvelusta ja hätäilmoituksen on voinut tehdä tekstiviestillä vuodesta 2017. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

112 Suomi -sovelluksen ja 112.fi verkkosivuston saavutettavuusselosteessa on esitetty auditoinnin huomiot. Selosteita päivitetään korjausten edetessä.

Haluatko jättää palautetta saavutettavuudesta. Voit tehdä sen Hätäkeskuslaitoksen palautelomakkeella. Vastaamme palautteeseen, mikäli se ei ole nimetöntä, ja kehitämme sen avulla palveluja entistä saavutettavammaksi.