Hätänumeroon soittaneet arvostavat hätäkeskuspäivystäjien ammattitaitoa

Julkaisuajankohta 21.2.2022 9.49
Tiedote
Hätäkeskuspäivystäjä työssään tietokonenäyttöjen edessä kuulokkeet korvilla hätäpuhelua vastaanottamassa.

Uusimman asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat hätäkeskuspäivystäjien osaamista ja ammattitaitoa. Palvelua pidetään ystävällisenä ja annettuja ohjeita selkeinä.

Hätäkeskuslaitos teetti viime vuoden lopulla Taloustutkimuksella asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa haastateltiin 1 502 henkilöä, jotka olivat soittaneet hätänumeroon syyskuussa 2021. Tutkimukseen osallistuneet arvioivat kokemuksiaan ja tärkeänä pitämiään asioita asteikolla 1–5, jossa 5 kuvaa erittäin hyvää tai erittäin tärkeää. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin edellisen kerran vuonna 2016.

Hätäkeskuspalveluihin luotetaan

Tutkimuksen mukaan hätänumeroon soittaneet olivat hyvin tyytyväisiä kaikkiin kysyttyihin palvelun osa-alueisiin. Tulokset ovat samalla erinomaisella tasolla kuin edellisessä kyselyssä, ja useimmissa kohdin ne ovat jopa hieman parantuneet. Hätäkeskusten palvelua piti luotettavana 94 % vastaajista ja 91 % koki hätäkeskuspalvelun vaikuttavan myönteisesti turvallisuuden tunteeseen.

Suomalaiset kokevat saavansa hätänumerosta ystävällistä ja asiantuntevaa apua. Suomalaiset myös luottavat siihen, että hätänumeroon vastataan nopeasti. Tutkimus osoittaa, että hätänumeroon soittaneiden kokemuksien mukaan hätäkeskuspäivystäjien asiantuntemusta ja annettujen ohjeiden selkeyttä pidetään erittäin hyvänä ja niitä pidetään erittäin tärkeinä.

Kuvassa taustalla viisi hätäkeskuspäivystäjää. Kuvan päällä neljä ympyrää, joissa tekstit: 93 % on tyytyväinen vastaamisnopeuteen, 91 % on tyytyväinen palveluasenteeseen, 89 % on tyytyväinen ohjeiden selkeyteen ja 88 % on tyytyväinen hätäkeskuspäivystäjän asiantuntemukseen.

Hätäkeskuspäivystäjien asiantuntemus arvostetaan aiempaa korkeammalle ja päivystäjien palveluasenteen koettiin nousseen entisestään. Myös kokemukset puhelussa annettujen ohjeiden selkeydestä nousivat edellisestä tutkimuksesta. Puheluun vastaamisen nopeuden koettiin hieman laskeneen edellisestä tasosta, mutta se oli edelleen hyvin korkea ja siihen oltiin eri osa-alueista tyytyväisimpiä. Hätäpuhelun eri osa-alueiden toimivuuteen keskiarvoksi tuli 4,55, kun se edellisessä tutkimuksessa oli 4,48.

– Tulokset ovat todella hyviä ja päivystyshenkilöstön työtä arvostetaan. Hätäkeskuspäivystäjien ammattitaito on korkea (4,46), minkä luvutkin näyttävät. Hätänumeroon soittaneiden kokemus juuri asiantuntemuksen osalta oli noussut eniten edellisestä tutkimuksesta, vaikka arvosana oli jo tuolloin varsin hyvä (4,34), Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuoho kertoo.

Lähes kaikki vastaajat (95 %) kokivat, että hätäkeskuspäivystäjä kohteli heitä yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.