Försök med nödmeddelande på teckenspråk inleds i juni 2021

Utgivningsdatum 15.6.2021 11.39
Pressmeddelande
Kuvituskuva.

FPA och Nödcentralsverket inleder i juni ett försök där personer som befinner sig i en nödsituation kan göra ett nödmeddelande på finskt teckenspråk via 112 Suomi-appen. Målet är att främja jämlikheten i myndighetstjänster.

Försöket riktar sig till döva och hörselskadade personer vars modersmål är finskt teckenspråk. Under försöket utreds hur 112 Suomi-appen och FPA:s distansservice lämpar sig för nödsituationer och myndighetsverksamhet och hur tjänsten kunde utvecklas. Försöket inleds 15.6.2021 och pågår ett år. 

Detta är ett historiskt försök. Målet är att främja jämlikheten mellan medborgarna och möjligheten att använda det egna modersmålet i tjänster där detta inte hittills varit möjligt.

– Tidigare har det inte varit möjligt att göra ett nödmeddelande på teckenspråk, så det är fråga om en helt ny slags tjänst, säger kompetenscenterchef Mikko Toivanen vid FPA.

Samarbetet mellan FPA och Nödcentralsverket är också nytt. Från FPA deltar Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning i samarbetet.

– Det är utmärkt att man i och med samarbetet har funnit en möjlighet att erbjuda tolkning också i fråga om nödmeddelande på teckenspråk, säger Marko Nieminen, chef för den operativa avdelningen vid Nödcentralsverket.

Även om det är ett försök, är avsikten att tjänsten ska användas i verkliga nödsituationer. Nödmeddelandet kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk. Den som gör ett nödmeddelande behöver alltså inte vara kund hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.

Hur gör man ett nödmeddelande på teckenspråk?

Nödmeddelandet kan göras på teckenspråk via 112 Suomi-appen. Det lönar sig att ladda ner appen på sin telefon före en eventuell nödsituation. 

En kund som befinner sig i en nödsituation kan via 112 Suomi-appen få videokontakt med en teckenspråkstolk vid FPA:s distansservice. Tolken inleder ett muntligt samtal med en nödcentralsoperator som sedan behandlar nödmeddelandet med tolkens hjälp. Tjänsten betjänar måndag till fredag kl. 8–16.

Länkar till distanstolkningstjänsten för nödsituationer finns även på adressen 112.fi och fpa.fi. Det är även i fortsättningen möjligt att göra ett nödmeddelande per sms efter att ha registrerat sig som användare av tjänsten.

112 Suomi-appen uppdateras i appbutikerna 15.6.