Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilu käynnistyy kesäkuussa 2021

Julkaisuajankohta 15.6.2021 11.39
Tiedote
Kuvituskuva.

Kela ja Hätäkeskuslaitos käynnistävät kesäkuussa kokeilun, jossa hätätilanteessa oleva henkilö voi tehdä hätäilmoituksen suomalaisella viittomakielellä 112 Suomi -sovelluksen kautta. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta viranomaispalveluissa.

Kokeilu on suunnattu kuuroille ja kuulovammaisille henkilöille, joiden äidinkieli on suomalainen viittomakieli. Kokeilussa selvitetään, miten 112 Suomi -sovellus ja Kelan etäpalvelu soveltuvat hätätilanteisiin ja viranomaistoimintaan sekä miten palvelua voisi kehittää. Kokeilu alkaa 15.6.2021 ja kestää vuoden. 

Kokeilu on historiallinen. Sen tavoitteena on edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tarjota mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä palveluissa, joissa sitä ei perinteisesti ole voinut käyttää.

– Hätäilmoitusta ei ole aiemmin voinut tehdä viittomakielellä, joten kyseessä on täysin uudenlainen palvelu, sanoo Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen.

Uutta on myös yhteistyö Kelan ja Hätäkeskuslaitoksen välillä. Kelasta mukana on Vammaisten tulkkauspalvelukeskus.

–  On erinomaista, että yhteistyön kautta on löydetty mahdollisuus viittomakielisenkin hätäilmoituksen tulkkaukseen, sanoo Hätäkeskuslaitoksen operatiivisen osaston johtaja Marko Nieminen.

Vaikka kyseessä on kokeilu, palvelu on tarkoitettu todellisiin hätätilanteisiin. Hätäilmoituksen voi tehdä kuka tahansa suomalaisella viittomakielellä kommunikoiva henkilö. Hätäilmoituksen tekijän ei siis tarvitse olla Vammaisten tulkkauspalvelun asiakas.

Miten hätäilmoituksen voi tehdä viittomakielellä?

Hätäilmoituksen voi tehdä viittomakielellä 112 Suomi -sovelluksen kautta. Sovellus kannattaa ladata omaan laitteeseen ennen mahdollista hätätilannetta. 

Hätätilanteessa asiakas saa 112 Suomi -sovelluksessa videoyhteyden Kelan etäpalvelun viittomakielen tulkkiin. Tulkki avaa puheyhteyden hätäkeskuspäivystäjään, joka käsittelee hätäilmoituksen tulkin avustuksella. Palvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–16.
Linkki hätäetätulkkaukseen on myös 112.fissä ja kela.fissä. Hätäilmoituksen voi jatkossakin tehdä myös hätätekstiviestillä rekisteröidyttyään palveluun.

112 Suomi -sovellus päivittyy sovelluskauppoihin 15.6. aikana.