I dag utexaminerades igen nya nödcentralsoperatörer

Utgivningsdatum 17.12.2021 13.21
Nyhet
Hätäkeskuspäivystäjä työpöytänsä ääressä.

Fredagen 17.12. hölls en examensfest på Räddningsinstitutet, där 19 personer fick sitt examensbetyg som nödcentralsoperatör.

Vid Nödcentralsverket fanns det i december 30 lediga tjänster som nödcentralsoperatör, som alla i dag utexaminerade kan ansöka om. Personalchef Antti Koskela berättar att det finns 10 lediga ordinarie tjänster som nödcentralsoperatör i Kervo och 10 i Åbo. Dessutom finns det sex ettåriga tjänster lediga i Uleåborg och två i Björneborg och Vasa. 

– Vi strävar efter att rekrytera alla som utexamineras från kursen. Vi försöker också få utomstående sökande till de tjänsteförhållanden som börjar 10.1.2022, och för vilka ansökningstiden löper ut i dag 17.12. Om rekryteringen lyckas kommer vi i januari 2022 att ha full bemanning i operativa uppgifter, säger Koskela.

Vid Nödcentralsverket arbetar vi långsiktigt för att utveckla personalens välbefinnande i arbetet. Nödcentralsverket vill vara en god arbetsgivare som tar hand om sin personal. 

– Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt introduktion av nödcentralsoperatörerna, arbetsbelastning och välbefinnande i arbetet, eftersom den psykosociala belastningen i arbetet är stor. Vi erbjuder bland annat defusing, det vill säga avlastningssamtal för att bearbeta psykiskt belastande situationer, och vi har satsat på utbildning för chefer och handledning av personalen mer än tidigare. Dessutom kommer vi att anordna en workshop kring posttraumatisk stress för nödcentralsoperatörerna också nästa år, säger Koskela.

I december 2022 utexamineras dubbelt så många nödcentralsoperatörer

Personalchef Koskela berättar att i december 2022 utexamineras ett större antal nödcentralsoperatörer än normalt, vilket kommer att ha en betydande inverkan på personalsituationen vid Nödcentralsverket.

– Vi har redan länge oroat oss för hur personalen ska räcka till, även om personalomsättningen ligger på en mycket rimlig nivå på 6 procent. Vi är mycket nöjda med att Räddningsinstitutet i höstas startade en extra kurs för nödcentralsoperatörer. Personalsituationen vid Nödcentralsverket blir bättre med små steg och den närmaste framtiden ser ljusare ut, säger Koskela. 

Taito Vainio, Nödcentralsverkets direktör, blickar redan framåt i tiden, ända till 2023.

– Ur Nödcentralsverkets synvinkel är det av yttersta vikt att vi under 2023 kan anställa alla nödcentralsoperatörer som utexaminerats. Det här förutsätter att ärendet beaktas inom ramarna för anslaget, säger Vainio.

Henkilöstö Koulutus