I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under jultiden?

27.12.2020 12.13
Pressmeddelande
Julgran med juldekoration. Nödcentralsoperatör i bakgrunden.

Flest anmälningar gjordes till nödnumret under jultiden; försämrat allmäntillstånd, ramlat omkull och bröstsmärta. De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.

Nödcentralerna svarade på 19 587 nödsamtal under tiden 24.12.2020 kl. 00:00 – 26.12.2020 kl. 24:00. Under motsvarande tid året innan var antalet 19 685. 100 procent av nödsamtalen besvarades inom 30 sekunder (100 % år 2019).


10 626 (10 839 år 2019) utryckningsuppdrag förmedlades till myndigheterna efter nödmeddelande. Uppdragen fördelades mellan olika sektorer enligt följande: akutvård 59 %, polis 32 %, räddning 4 % och socialjour 4 %. De tre vanligaste larmuppdragen som bokfördes i nödcentralsdatasystemet var försämrat allmäntillstånd, ramlat omkull och bröstsmärta (år 2019: försämrat allmäntillstånd, ramlat omkull och bröstsmärta). 


Myndighetsaktörernas tre största larmuppdrag var följande: 

Akutvård

 1. försämrat allmäntillstånd
 2. ramlat omkull
 3. bröstsmärta

Polis

 1. vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende
 2. trafikolycka: liten 
 3. berusad person

Räddning

 1. trafikolycka: liten
 2. brandalarm
 3. trafikolycka: annan

Socialjour

 1. mindreårigs färsvinnande/rymning eller andra särskilda svårigheter
 2. omedelbart behov av omsorg
 3. brådskande bedömning av behovet av vård och omsorg av barn / minderårig
Hätäkeskuspalvelut