Mobilappen 112 Suomi till hjälp i nödsituationer även på andra håll i Europa

Utgivningsdatum 21.1.2021 10.23
Pressmeddelande
PEMEA logo.

Mobilappen 112 Suomi med över 1,8 miljoner användare kan nu användas i olika delar av Europa i en akut nödsituation. Uppringarens positionsuppgifter förmedlas till nödcentralen i destinationslandet, när man via appen ringer Europas gemensamma nödnummer 112.

Nödcentralsverket hör till projektet Pan-European Mobile Emergency Apps (PEMEA) som organiseras av den europeiska nödnummerorganisationen EENA. Enligt Dan Berlin, expert på nödtrafik vid Nödcentralsverket, fungerar de europeiska 112-apparna över riksgränserna tack vare arkitekturen som förverkligas i projektet. PEMEA införs stegvis i olika länder och Finland är med redan i den första fasen.

-    Ett nödsamtal som rings från 112-appen samt exakta positionsuppgifter förmedlas med hjälp av den nya arkitekturen till destinationslandets nödcentral i Europa. Nödcentralen ser när uppringarens positionsuppgifter kommer från ett utländskt telefonnummer. Dessa funktioner fungerar när PEMEA införts även i destinationslandet.

PEMEA är arkitekturen bakom appen och är i själva verket inte synlig för användarna. Användarna behöver inte göra några extra inställningar för appen. Det viktigaste är att identifiera en nödsituation och ringa nödsamtal i Europa via appen 112 Suomi. 

-    Reformen medför säkert en stor lättnad i de nödsituationer som turister ställs inför, eftersom det är svårt att säga var man befinner sig i ett främmande land. Det kan ofta finnas en stor språkbarriär mellan nödcentralsoperatören och den hjälpbehövande personen, vilket gör det svårt att fastställa positionen. Vi är glada att nödcentralsoperatören nu även i Finland vet när samtalet kommer från ett annat lands 112-app, berättar Berlin.

För Nödcentralsverkets app 112 Suomi har projektet genomförts i samarbete med Deveryware som är PEMEA:s leverantör av kärntjänster. Nödcentralsverkets samarbetspartner Digia Oyj har realiserat installationerna i anknytning till appen.