Osannolikt att nödsamtalsfelet upprepas – korrigerande åtgärder pågår för att förhindra en liknande situation

Utgivningsdatum 21.9.2022 14.45 | Publicerad på svenska 21.9.2022 kl. 16.20
Pressmeddelande
En person i Nödcentralsverketstjänstuniform har händerna på ett datortangentbord.

Ett fel som gällde hela landet uppstod på nödnumret 112 på onsdag morgon den 21 september. Felet upptäcktes snabbt och varade i 15 minuter. Nödsamtalen fungerar normalt efter det.

Det riksomfattande felet som påverkade nödsamtalstrafiken upptäcktes 21.9.2022 kl. 06.46 och det varade till kl. 07.01. Nödsamtal som kom in efter klockan sju styrdes kontrollerat och på planenligt sätt till reservförbindelserna, och nödsamtalstrafiken återgick till det normala. Man har redan kunnat frångå reservarrangemangen. 

Medan felet pågick har de som ringt ett nödsamtal hört normal ringsignal. I samband med att samtalet kopplats över till reservförbindelsen har de uppringare som köat till nödnumret hört ett röstmeddelande där de ombetts ringa nödnumret 112 på nytt.

– I praktiken syntes felet för uppringarna till nödnumret som längre väntetid. Köerna kunde avverkas när reservsystemet togs i bruk, berättar Lasse Matilainen, chef för ledningscentralen vid Nödcentralsverket. 

Nödcentralsverket känner inte till att någon av dem som ringt nödnumret 112 skulle ha blivit helt utan hjälp på grund av felet. Det är alltid möjligt att lämna respons på enstaka nödsamtal via Nödcentralsverkets webbplats på responsblanketten Respons på nödmeddelande - Nödcentralsverket (112.fi).

Nödcentralsverket hade under natten mellan måndag och tisdag en systemuppdatering som gick enligt planerna, och nödsamtalen fungerade normalt efter uppdateringen. 

– Den bakomliggande orsaken till felet i morse har utretts under förmiddagen. Orsaken verkar vara ett fel som beror på en intern process i telefonsystemet, och sannolikheten att det återkommer är mycket liten. Det pågår redan korrigerande åtgärder för att förhindra att en motsvarande situation uppstår och vi följer läget intensifierat. Det har inte varit fråga om påverkan utifrån, säger systemchefen vid Nödcentralsverket Mika Lamu

 

Nödcentralstjänster Operativa tjänster Störningssituation