Hjälp på ditt eget språk i nödsituationen

Utgivningsdatum 12.9.2022 15.31
Nyhet
En kvinna i Nödcentralsverket tjänstuniform med headset-mikrofoner på, sitter vid en dator.

Nödnumret 112 tar emot mer än 2,7 miljoner nödmeddelanden varje år. Den som gör en nödanmälan och nödcentralsoperatören har inte alltid ett gemensamt språk. I dessa fall får man hjälp av tolktjänsten, som har använts fler gånger för varje år.

Nödcentralsverket har en lagstadgad skyldighet att ta emot nödmeddelanden på finska och svenska språken. I praktiken hanterar nödcentralsoperatörerna också alla nödmeddelanden på engelska utan mellanhänder.

Det finns emellertid inte alltid ett gemensamt språk mellan den som ringer nödsamtalet och nödcentralsoperatören. I detta fall kan man använda en tolkningstjänst dygnet runt. Med hjälp av tolkningstjänsten tar nödcentralsoperatören reda på den information som är nödvändig för riskbedömning och hantering av uppdraget. I praktiken sker tolkningen på ett sådant sätt att ett konferenssamtal med tolk bildas vid ett samtal mellan den som ringer och nödcentralsoperatören. Tolktjänsten har varit i bruk vid Nödcentralsverket sedan år 2013.

– Utmaningen med tjänsten är att operatören måste ta reda på vilket språk som ska tolkas så snabbt som möjligt, för att veta vilken tolk som behövs. Det skulle vara viktigt att den som ringer kan vänta på att tolken nås, och inte stänga samtalet mitt i. Ofta talar emellertid någon från familjen som ringer, vanligtvis ett barn, finska eller åtminstone engelska, så att de kan hjälpa till med nödmeddelandet. Detta kan påskynda processen att få hjälp, säger Tommi Hopearuoho, kvalitetschef vid Nödcentralsverket.

Nödcentralsoperatörerna kan använda tolktjänsten på 84 olika språk. Under årens lopp har det huvudsakliga behovet av tolkning riktat sig på ryska och arabiska språken, som också varit de mest tolkade språken i år. 

Under första halvåret 2022 användes tolktjänsten 217 gånger och totalt 20 språk tolkades. Tolktjänsten användes överlägset flest gånger för ryska språket med sammanlagt 134 tolkningar. Arabiska (26) var det näst mest tolkade språket, följt av ukrainska (12). Förra året (2021) tolkades ryska 169 gånger, arabiska 36 gånger och ukrainska 3 gånger under hela året. Andra språk som tolkades nu i januari–juni var estniska, persiska, franska, somaliska, spanska, dari, sorani, mandarin, albanska, italienska, kantonesiska, lettiska, polska, rumänska, tyska, tjeckiska och uiguriska.

På årsnivå har antalet tolkningar ökat för varje år. År 2013 gjordes sammanlagt 116 tolkningar, men redan år 2021 användes tolkning totalt 295 gånger. Eftersom det bara var 78 färre tolkningar i januari–juni i år än under hela förra året tillsammans, kommer den stigande trenden att fortsätta. Sedan början år 2015 har ryska varit det mest tolkade språket och arabiska det näst mest tolkade språket. Övriga språk har stått för 0–12 tolkningar per år.

Tekniska lösningar ökar jämlikheten

De flesta nödcentralsoperatörer som behärskar de båda inhemska språken finns vid nödcentralerna i Vasa, Åbo och Kervo. I verksamhetsmodellen där Nödcentralerna nätverkar har nödcentraloperatörens position dock inte längre samma betydelse som tidigare, eftersom nödsamtalet kan förmedlas via nödcentralsdatasystemet till vilken nödcentraloperatör som helst på vilken som helst av Finlands sex nödcentraler. På så sätt kan samtal på svenska vid behov också överföras till den gemensamma samtalskön för nödcentralsoperatörer som behärskar båda nationalspråken väl.

Ett nödmeddelande kan också skickas som ett textmeddelande till nödnumret 112. Användningen av nödtextmeddelanden riktar sig främst till personer som inte kan höra eller producera tal, men tjänsten är tillgänglig för alla som har registrerat sitt nummer på förhand. 

– Ett samtal är dock ett säkrare alternativ än ett textmeddelande, eftersom det tar mer tid att ta emot ett nödmeddelande via textmeddelande. Dessutom kan det till exempel finnas fördröjningar i textmeddelanden, och det finns inte alltid säkerhet att mottagaren får meddelandet, säger Hopearuoho. 

FPA och Nödcentralsverket inledde ett försök i juni år 2021 där en person i en nödsituation kan skicka ett nödmeddelande på finskt teckenspråk via appen 112 Suomi. Försöket pågår till slutet av år 2022.

– Tolktjänsten och olika tekniska lösningar hjälper oss att erbjuda hjälp till alla så jämlikt och snabbt som möjligt, säger Hopearuoho.

Mer information:

Illustrationen bild ändrad 9.12.2022.