Hätätilanteessa apua omalla kielellä

Julkaisuajankohta 12.9.2022 15.31
Uutinen
Nainen Hätäkeskuslaitoksen virkavaatteissa kuulokemikrofonit päässä tietokoneen ääressä.

Hätänumeroon 112 tulee vuosittain yli 2,7 miljoonaa hätäilmoitusta. Hätäilmoituksen tekijällä ja hätäkeskuspäivystäjällä ei ole aina yhteistä kieltä. Tällöin apuna käytetään tulkkauspalvelua, jonka käyttömäärät ovat nousseet vuosi vuodelta.

Hätäkeskuslaitoksella on lakisääteinen velvollisuus vastaanottaa hätäilmoitukset suomen ja ruotsin kielillä. Käytännössä hätäkeskuspäivystäjät käsittelevät myös kaikki englanninkieliset hätäilmoitukset ilman välikäsiä.

Aina ei yhteistä kieltä hätäpuhelun soittajan ja hätäkeskuspäivystäjän välillä kuitenkaan löydy. Tällöin voidaan ottaa avuksi ympäri vuorokauden käytössä oleva tulkkauspalvelu, jonka välityksellä hätäkeskuspäivystäjä selvittää riskinarvion ja tehtävänkäsittelyn kannalta olennaiset tiedot. Käytännössä tulkkaus tapahtuu siten, että ilmoittajan ja hätäkeskuspäivystäjän väliseen puheluun muodostetaan neuvottelupuhelu tulkin kanssa. Tulkkauspalvelu on ollut käytössä Hätäkeskuslaitoksessa vuodesta 2013 alkaen.

– Palvelun haasteena on se, että päivystäjän on saatava mahdollisimman nopeasti selville tulkattava kieli, jotta tiedetään hakea oikea tulkki. Olisi tärkeää, että soittaja malttaa odottaa tulkin tavoittamista, eikä sulje puhelua kesken kaiken. Usein kuitenkin joku soittajan perheestä, yleensä lapsi, puhuu suomea tai vähintään englantia, joten he voivat auttaa hätäilmoituksen tekemisessä. Tämä voi nopeuttaa avun saamista, Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuoho kertoo.

Hätäkeskuspäivystäjät voivat käyttää tulkkauspalvelua 84 eri kielellä. Vuosien varrella pääasiallinen tulkkaustarve on kohdistunut venäjän ja arabian kieliin, jotka ovat olleet myös tänä vuonna eniten tulkatut kielet. 

Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla tulkkauspalvelua käytettiin 217 kertaa ja tulkattuja kieliä oli 20. Selvästi eniten tulkkauspalvelua käytettiin venäjän kielelle, jonka tulkkauksia tehtiin 134. Toiseksi eniten tulkattiin arabiaa (26) ja kolmanneksi ukrainaa (12). Vuonna 2021 venäjää tulkattiin koko vuoden aikana 169, arabiaa 36 ja ukrainaa 3 kertaa. Muita nyt tammi-kesäkuussa tulkattuja kieliä olivat viro, persia, ranska, somali, espanja, dari, sorani, mandariinikiina, albania, italia, kantoninkiina, latvia, puola, romania, saksa, tsekki ja uiguuri.

Vuositasolla tulkkausten määrä on noussut vuosi vuodelta. Kun vuonna 2013 tulkkauksia tehtiin yhteensä 116, vuonna 2021 tulkkausta käytettiin jo yhteensä 295 kertaa. Koska tämän vuoden tammi-kesäkuussa tulkkauksia kertyi vain 78 vähemmän kuin koko viime vuonna yhteensä, tulee nouseva trendi jatkumaan. Venäjä on ollut alusta alkaen tulkatuin kieli ja arabia toiseksi tulkatuin kieli vuodesta 2015 alkaen. Muiden kielien osuus on ollut 0-12 tulkkausta vuodessa.

Tekniset ratkaisut lisäävät yhdenvertaisuutta

Eniten molempien kotimaisten kielten taitavia hätäkeskuspäivystäjiä on Vaasan, Turun ja Keravan hätäkeskuksissa. Hätäkeskusten verkottuneessa toimintamallissa hätäkeskuspäivystäjän sijainnilla ei kuitenkaan enää ole entisenkaltaista merkitystä, koska hätäpuhelu voidaan ohjata hätäkeskustietojärjestelmän kautta kenelle tahansa hätäkeskuspäivystäjälle mihin tahansa Suomen kuudesta hätäkeskuksesta. Näin myös ruotsinkielinen puhelu voidaan tarvittaessa siirtää kummatkin kansalliskielet hyvin hallitsevien hätäkeskuspäivystäjien yhteiseen puhelujonoon.

Hätäilmoituksen voi tehdä myös tekstiviestillä hätänumeroon 112. Hätätekstiviestien käyttö on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta, mutta palvelu on käytettävissä kaikille, jotka ovat rekisteröineet numeronsa etukäteen. 

– Soitto on kuitenkin varmempi vaihtoehto kuin tekstiviesti, sillä hätäilmoituksen vastaanotto on hitaampaa tekstiviesteillä ja tekstiviesteissä voi esimerkiksi esiintyä välitysviiveitä, eikä viestin perillemenosta ole aina varmuutta, Hopearuoho toteaa. 

Kela ja Hätäkeskuslaitos käynnistivät kesäkuussa 2021 kokeilun, jossa hätätilanteessa oleva henkilö voi tehdä hätäilmoituksen suomalaisella viittomakielellä 112 Suomi -sovelluksen kautta. Kokeilu on käynnissä vuoden 2022 loppuun saakka.

– Tulkkauspalvelu ja eri tekniset ratkaisut auttavat meitä tarjoamaan apua kaikille mahdollisimman yhdenvertaisesti ja nopeasti, Hopearuoho sanoo.

Lisätietoja:

Kuvituskuva vaihdettu 9.12.2022.