Meddelanden

31.05.2023

Att lära sig är en viktig arbetslivsfärdighet

Nödcentralsverket har beviljat utbildningsplaneraren Virpi Meri utmärkelsen PRO 112. Meri har bidragit till att dagens nödcentraloperatörer är gedigna proffs inom nödcentralsverksamhet.

Pressmeddelande Premiering
31.05.2023
29.05.2023

Människor behöver möten

Skiftmästare Katja Kankare från Åbo nödcentral har valts till Årets nödcentraloperatör 2023. Kankare anser att mötet med människor är en viktig del av hjälparbetet, och det är en av orsakerna till att hon sökte sig till jobbet som nödcentraloperatör.

Pressmeddelande Premiering
29.05.2023
03.05.2023

Ansökan till tvåspråkig utbildning för nödcentraloperatör börjar nästa vecka

Nya nödcentraloperatörer som kan finska och svenska behövs på olika håll i Finland. Det största enskilda personalbehovet finns vid Vasa nödcentral, men även centralerna i Åbo och Kervo behöver tvåspråkiga operatörer. Studerande som avlägger examen får jobb som motsvarar utbildningen direkt efter examen.

Pressmeddelande Personal Utbildning
03.05.2023
02.05.2023

Nödlinjen belastades av alkoholrelaterade problem under första maj

Valborgsfirandet gick från Nödcentralsverkets synvinkel aningen lugnare till än ifjol. Det gjordes 12 000 nödanmälningar, varav en stor del även i år gällde alkoholrelaterade problem.

Pressmeddelande
02.05.2023
27.03.2023

Nödcentraloperatörerna uppnådde en bra servicenivå trots den ökade arbetsmängden

Nödcentralsverkets personalberättelse för år 2022 har blivit färdig. Nödcentraloperatörernas arbetsmängd ökade, men trots detta kunde svarstiden för nödsamtal minskas till hela tre sekunder.

Pressmeddelande Personal
27.03.2023

Bloggen

Aktivering av könsmedveten kommunikation som en del av genomförandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen

Vi väljer varje dag hur vi kommunicerar och umgås med varandra. I dag ska vi också tänka alltmer på ...
Kommunikation
30.11.2022

Jämställdhet och likabehandling står i centrum för vår verksamhet

Som ett statligt ämbetsverk bygger Nödcentralsverket upp ett Finland som är jämlikt och tryggt för a ...
Nödcentralstjänster Personal
29.09.2022

Tillgång till nödcentralstjänsterna kommer att säkras på teckenspråk

Var och en av oss bör ha rätt att använda vårt modersmål eller förstaspråk när vi har att göra med m ...
Nödcentralstjänster
24.08.2021

Den inre säkerheten skapas med tillräckliga resurser

Statsrådet godkände en redogörelse för den inre säkerheten 20.5.2021 och lämnade den till riksdagen ...
Nödcentralstjänster
27.05.2021