Meddelanden

14.03.2023

Störning i behandlingen av anmälningar om larmanläggningar

Ett fel har upptäckts i kommunikationssystemet ILMO, vilket förorsakar en fördröjning i behandlingen av anmälningar från kunder om brand- och brottslarmanläggningar. ILMO-systemet fungerar i övrigt normalt.

Pressmeddelande Larmanläggningar
14.03.2023
23.02.2023

Brottsofferjouren nu i appen 112 Suomi

Utbudet av tjänster i 112 Suomi-appen utökas den 23 februari under den internationella brottsofferveckan. Numret till Brottsofferjouren 116006 införs i appens journummer.

Pressmeddelande Teknologi
23.02.2023
09.02.2023

Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas den 11 februari

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas igen på den nationella 112-dagen 11.2.2023 kl. 11.20.

Pressmeddelande Varningsmeddeland
09.02.2023
18.01.2023

Ladda ned appen 112 Suomi, så får du varnings- och myndighetsmeddelanden direkt till din telefon

Med hjälp av appen 112 Suomi får medborgaren varnings- och myndighetsmeddelanden direkt i sin telefon utifrån telefonens positionsdata. Den avgiftsfria appen används redan av cirka två miljoner finländare. Nödcentralsverket uppmuntrar alla att göra startinställningarna i appen, bekanta sig med tjänsterna och använda appen i nöd- och problemsituationer.

Pressmeddelande Nödcentralstjänster
18.01.2023
18.01.2023

Förbättring av tillgängligheten av appen 112 Suomi

Tillgängligheten av appen 112 Suomi har förbättrats under det senaste året, och appen uppdaterades senast den 18 januari.

Pressmeddelande Nödcentralstjänster
18.01.2023

Bloggen

Aktivering av könsmedveten kommunikation som en del av genomförandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen

Vi väljer varje dag hur vi kommunicerar och umgås med varandra. I dag ska vi också tänka alltmer på ...
Kommunikation
30.11.2022

Jämställdhet och likabehandling står i centrum för vår verksamhet

Som ett statligt ämbetsverk bygger Nödcentralsverket upp ett Finland som är jämlikt och tryggt för a ...
Nödcentralstjänster Personal
29.09.2022

Tillgång till nödcentralstjänsterna kommer att säkras på teckenspråk

Var och en av oss bör ha rätt att använda vårt modersmål eller förstaspråk när vi har att göra med m ...
Nödcentralstjänster
24.08.2021

Den inre säkerheten skapas med tillräckliga resurser

Statsrådet godkände en redogörelse för den inre säkerheten 20.5.2021 och lämnade den till riksdagen ...
Nödcentralstjänster
27.05.2021